Szczepionka AstraZeneca to GMO

Zgodnie z informacją o produkcie AstraZeneca publikowaną przez EMA (pkt.2 poniżej) przyjmujący ten preparat szczepionkowy otrzymują „genetycznie modyfikowane organizmy – GMO”. Istotnym składnikiem szczepionki są „zmodyfikowane genetycznie komórki z ludzkich embrionów”. Teraz staje się całkowicie jasne, dlaczego na krótko przed wprowadzeniem na rynek szczepionek Unia Europejska zmieniła przepisy dotyczące GMO, wyjmując te eksperymentalne produkty spod dotychczasowych regulacji prawnych. Gdyby przepisy te pozostawały w mocy do chwili obecnej, wprowadzanie szczepionek na rynek wymagałoby przejścia dodatkowych procedur oraz uzyskania zgody szczepionych na stosowanie u nich technologii GMO. Dziwne, że tego rodzaju akrobacja…

Konferencja lekarzy i naukowców w Krakowie

27. lutego odbyła się w Krakowie konferencja podsumowująca rok obostrzeń covidowych. W konferencji wzięły udział także osoby związane z Ordo Medicus. Niestety ze względu na cenzurę YouTube nie jest możliwe obejrzenie relacji z tego wydarzenia. Firmy z branży Big Tech są beneficjentami kryzysu koronawirusowego, dlatego na rękę jest im kneblowanie ust lekarzom, którzy mówią prawdę.

Dlaczego należy natychmiast otworzyć szkoły?

Artykuł 26 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku stwierdza, że „każda osoba ma prawo do nauki”, „nauczanie winno mieć na względzie pełny rozwój osobowości ludzkiej oraz umacnianie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności” oraz że „rodzice korzystają z prawa pierwszeństwa, jeśli chodzi o wybór rodzaju wykształcenia dla swych dzieci.” Podobnie Artykuł 70 Konstytucji RP daje każdemu prawo do nauki i nakłada na władze publiczne obowiązek zapewnienia obywatelom powszechnego i równego dostępu do wykształcenia. Niestety zamknięcie szkół z powodu Covid-19 i odcięcie dzieci czy młodzieży od stacjonarnego nauczania oznacza dla…