Wniosek profesora Ryszarda Rutkowskiego do Naczelnej Rady Lekarskiej

Białystok, 4 maja  2021 r. Prof. dr hab. med. Ryszard Rutkowski    Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku Naczelna Rada Lekarska ul. J. Sobieskiego 110 lok.17 00-764 Warszawa Do wiadomości: media publiczne i społecznościowe WNIOSEK o poddanie ocenie prawnej i etycznej postępowania Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej NIL       W związku z prowadzonym wobec mnie oraz kilkudziesięciu innych naukowców i lekarzy przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej, lekarza Grzegorza Wronę, postępowaniem NRO-30/20 wnoszę: I. o ustalenie na najbliższym posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej podstawy prawnej wszczętego postępowania oraz uzasadnienia groźby…