Symulacja pandemii na Uniwersytecie Johna Hopkinsa w 2017 roku – Opracowanie naukowe czy plan?

Komora Echa

Kilka tygodni temu natknęłam się na opracowanie naukowe z 2017 roku pod tytułem „Pandemia SPARS 2025 – 2028” (tył. org. The SPARS Pandemic 2025 – 2028). Opracowanie to zostało sporządzone przez naukowców z Centrum Bezpieczeństwa Zdrowia na Uniwersytecie Johna Hopkinsa. Jak określili autorzy jest ono “hipotetycznym scenariuszem mającym na celu zilustrowanie wyzwań związanych z komunikacją o zagrożeniach dla zdrowia publicznego, które mogą potencjalnie pojawić się podczas naturalnie występującego wybuchu choroby zakaźnej. Wyzwania te wymagają opracowania i dystrybucji nowych i/lub badanych leków, szczepionek, środków terapeutycznych lub innych medycznych środków zaradczych.” Na…