ŚWIAT POD KO(NT)RON(N=L)Ą?

Czy rzekoma wirusowa pandemia Covid-19 faktycznie zawładnęła światem? Dla zobrazowania sytuacji poniżej zaprezentowano graficznie i tabelarycznie dane obejmujące przypadki i zgony z/na Covid-19 dotyczące całego świata z podziałem również na kontynenty. Dodano również tabelarycznie szczepienia oraz potencjalne NOP’y w zestawieniu z danymi Covid-19. Dane zaczerpnięto między innymi z publikacji WHO, OurWorldinData, Worldometers oraz Unii Europejskiej (Tabele i wykresy dodano w załączonym dokumencie, poniżej znajduje się tylko opis analizy). Wykresy i tabele dla obu pierwszych fal indywidualnie oraz dane dotyczące całej pandemii przedstawiono na końcu opracowania. Wszystkie dane podawane są w…