Czwarta fala nadchodzi

Kornelia Polok i Roman Zieliński Coraz częściej pojawiają się pytania o wariant delta koronawirusa, a politycy wieszczą czwartą falę zachorowań. Koronawirusy, w tym SARS-CoV-2, są wirusami szybko mutującymi, z częstością jedna mutacja na 100 tys. – 1 mln podziałów. To jest dużo, gdyż wirus mnoży się bardzo szybko. W efekcie wirus, który nas zakaża to mieszanina genotypów z jednym dominującym. Po zakażeniu mutacje dalej zachodzą u osoby zakażonej (prawdziwie zakażonej, a nie jedynie z plus PCR). W efekcie każda zakażona osoba ma inne spektrum genotypów wirusa (tzw. quasigatunki). Obecnie w…