IV tom „Fałszywej pandemii” o szczepionkach

Wkrótce na rynku ukaże się IV tom „Fałszywej pandemii. Krytyki naukowców i lekarzy” poświęcony w główniej mierze szczepionkom. Jesteśmy świadkami „powtórki z historii” fałszywej pandemii świńskiej grypy, ale tym razem na dużo większą, bo globalną skalę. Dzisiaj już wiemy, że ogłoszona przez WHO w 2009 roku pandemia była fake newsem, a szczepionki, które wówczas zostały zakupione przez różne kraje, nie tylko były zbędne od strony medycznej, ale również szkodliwe. Jak zauważył dr Wolfgang Wodarg, „jedna z najłagodniejszych fal grypy” została ogłoszona pandemią… Szwecja zaszczepiła wówczas ponad 50% swojej populacji, w tym również dzieci…

Fałszywa pandemia. Krytyka naukowców i lekarzy o maskach. Tom III

Niedawno na rynku ukazał się III tom „Fałszywej pandemii. Krytyki naukowców i lekarzy”, którego głównym tematem są maski. Ich skuteczność i skutki uboczne. Maski ani nie chronią przed zakażeniem się wirusem grypy czy koronawirusem, ani nie redukują ryzyka zakażenia się tymi wirusami układu oddechowego. Nie ma też znaczenia, czy używamy maseczek własnej roboty, czyli tzw. materiałowych (społecznościowych), chirurgicznych czy typu N95. Nie ma między nimi żadnej różnicy w kwestii ochrony czy redukcji ryzyka zakażenia się wspomnianymi wirusami. Takie są jednoznaczne wnioski ze wszystkich randomizowanych kontrolowanych badań klinicznych, które uznawane są…

Śmiertelność koronawirusa w granicach sezonowej grypy

W wywiadzie z 19 kwietnia 2020 r. zamieszczonym w I tomie „Fałszywej pandemii. Krytyki naukowców i lekarzy” prof. med. John Ioannidis, epidemiolog i biostatystyk, jeden z najczęściej cytowanych naukowców świata stwierdził: „Nasze dane sugerują, że COVID-19 odznacza się śmiertelnością[1], która mieści się w granicach sezonowej grypy”. Naukowiec mówił tak na podstawie danych z hrabstwa Santa Clara opublikowanych[2] 17 kwietnia 2020 r., w którym śmiertelność wyniosła 0.12-0.2%. Natomiast 26 marca 2021 r. ukazał się nowy artykuł[3] tego autora, w którym analizuje śmiertelność w związku z koronawirusem w różnych miejscach na świecie.…

Epidemiolog dr Tom Jefferson – czy mamy pandemię?

Nakreślił Pan obraz tej choroby jako grypy, która nie jest aż tak poważna, jak się o niej powszechnie mówi.Tymczasem WHO twierdzi coś innego i nazywa to zjawisko pandemią. Co Pan powie o nazywaniu tej grypypandemią? To trafna uwaga. Ja już nie rozumiem, czym właściwie jest pandemia. Powodem tego jest to, że w 2003 roku WHOzdefiniowało pandemię grypy w następujący sposób: pandemia grypy występuje wtedy, gdy pojawia się nowy wirus grypy, na który ludzkość nie ma odporności, skutkujący wybuchem kilku jednoczesnych epidemii na całym świecie, którym towarzyszy ogromna liczba zgonów i zachorowań. Jednak w maju 2009 roku definicja…