Testy na Covid-19 – aspekty prawne

Testy na Covid-19 są produktem medycznym, który zgodnie z treścią Komunikatu Komisji –  Wytyczne dotyczące testów do diagnostyki in vitro COVID-19 oraz ich działania (2020/C 122 I/01) jest testem w fazie eksperymentalnej (PL Dziennik Urzędowy UE dnia 15 kwietnia 2020 r. C 122 I/1). Jednocześnie należy zaznaczyć, że: 1.       Z uwagi na fakt, iż vacatio legis części artykułów Rozporządzenia (UE) 2017/746 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro, uchylającym jednocześnie dyrektywę 98/79/WE, oraz zgodnie z treścią dokumentu Komisji Europejskiej…

Szczepienia na COVID–19 są eksperymentami medycznymi – Ekspertyza prawna

Szczepienia na  COVID – 19 w ramach Narodowego Programu Szczepień są eksperymentami medycznymi (leczniczymi). Poniżej prezentujemy ekspertyzę przeprowadzoną przez mecenas Katarzynę Tarnawę – Gwóźdź z Kancelarii J & Z, Bielsko – Biała. Osoby które nie zgadzają się na szczepienia, mogą też skorzystać z następujących formularzy: OPINIA PRAWNA  1.       Na wniosek Komisji Europejskiej w dniu 15 lipca 2020 r. zostało wydane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1043 w spr. Prowadzenia badań klinicznych nad produktami leczniczymi do stosowania u ludzi, które zawierają organizmy zmodyfikowane genetycznie (dalej GMO) lub składają się z takich…