lip 6, 2021 | dr Mariusz Błochowiak

Pod takim tytułem ukazała się niedawno publikacja naukowa, która została w całości przetłumaczona na język polski.

Można ją przeczytać na tej stronie.

Streszczenie:

W wielu krajach wprowadzono wymóg noszenia masek w miejscach publicznych w celu powstrzymaniaSARS-CoV-2 czyniąc go powszechnym w 2020 roku. Do tej pory nie przeprowadzono kompleksowych badań dotyczących negatywnych skutków zdrowotnych, jakie mogą powodować maski. Celem było znalezienie, przetestowanie, ocena i zestawienie naukowo udowodnionych efektów ubocznych związanych z noszenie masek. Dla oceny ilościowej znaleziono 44 głównie eksperymentalne badania, a dla oceny merytorycznej 65publikacji. Literatura wykazała istotne efekty uboczne masek w wielu dziedzinach. W niniejszej pracy odnosimy się do pogorszenia stanu psychicznego i fizycznego oraz wielu objawów opisanych ze względu na ich spójną, powtarzającą się i jednolitą prezencje w różnych dyscyplinach jako Zespół Wyczerpania Wywołanego Maską (MIES – Mask-Induced Exhaustion Synddrome). Zobiektywizowaliśmy ocenę zmian w fizjologii układu oddechowego osób noszących maski z istotną korelacją spadku O2 i zmęczenia (p < 0.05), zmasowane współwystępowanie upośledzenia oddychania i spadku O2 (67%), maski N95 i wzrostu CO2 (82%), maski N95 i spadku O2 (p72%), maski N95 i bólu głowy (60%), upośledzenia oddychania i wzrostu temperatury (88%) ale także wzrostu temperatury i wilgotności (100%) pod wszystkimi maskami. Przedłużone noszenie masek przez ogół społeczeństwa może prowadzić do istotnych skutków i konsekwencji w wielu dziedzinach medycyny.