lis 12, 2021 | dr Mariusz Błochowiak

Dr med. Wolfgang Wodarg, który plasuje się w ścisłej czołówce lekarzy i naukowców walczących w Niemczech przeciwko nieuzasadnionym medycznie i naukowo obostrzeniom rządowym, przyjedzie na zaproszenie Ordo Medicus do Polski.

Zostanie przesłuchany przez naszą Komisję śledczą ds. pandemii oraz wygłosi prelekcje w trzech miastach. Szczegółowe informacje podamy w odpowiednim czasie.

Tymczasem zachęcamy i prosimy o wsparcie organizacji przyjazdu dr. Wodarga do Polski na miarę swoich możliwości. Profesjonalna obsługa i organizacja bogatego programu jego pobytu (m.in. koszty podróży i pobytu, wynajem sal, tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne, nagrania wykładów) wymagają sporych nakładów finansowych.

Wspieraj nas

Dr med. Wolfgang Wodarg – internista i pulmonolog, specjalista w zakresie higieny i medycyny środowiskowej,
a także zdrowia publicznego i medycyny społecznej. Po zakończeniu pracy klinicznej przez 13 lat pracował w charakterze internisty, w  tym m.in. jako lekarz publiczny w  Szlezwiku-Holsztynie. Wykładowca na uniwersytetach
i  w  szkołach wyższych oraz przewodniczący Komitetu Ekspertów ds. powiązanej z medycyną Ochrony Środowiska
przy Izbie Lekarskiej Szlezwiku-Holsztynu.

W  1991 roku otrzymał stypendium na Uniwersytecie Johna Hopkinsa w Baltimore w USA (epidemiologia). Jako
członek niemieckiego Bundestagu w latach 1994–2009 był inicjatorem i rzecznikiem Komisji „Etyka i prawo współczesnej medycyny” oraz członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, gdzie przewodniczył Podkomisji ds. Zdrowia. Pełnił także funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Kultury, Edukacji i Nauki.

W  2009 roku dr Wodarg zainicjował powstanie komisji śledczej w Strasburgu dotyczącej roli WHO w H1N1
(świńska grypa), gdzie nadal pracował po zakończeniu kadencji jako ekspert naukowy. Od 2011 roku pracuje jako niezależny wykładowca uniwersytecki, lekarz i naukowiec. Do 2020 roku był dobrowolnym członkiem zarządu i szefem Grupy ds. Zdrowia w Transparency International Germany.