kwi 25, 2022 | Ordo Medicus

17 kwietnia zmarł lek. med. Zbigniew Hałat.

Dr Hałat ukończył studia lekarskie na Akademii Medycznej we Wrocławiu, po których podjął się realizacji swojego powołania w zakresie epidemiologii lekarskiej. Przez 10 lat pracował w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu. Zajmował się profilaktyką AIDS w Polskim Czerwonym Krzyżu. Od kwietnia 1991 do listopada 1993 w trzech kolejnych rządach pełnił funkcję zastępcy ministra zdrowia ds. sanitarno-epidemiologicznych oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

W roku 2000 powołał Instytut Wody. Pełnił funkcję prezesa wielu organizacji społecznych, m.in. Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów, Medycznego Centrum Konsumenta, Towarzystwa Ślężańskiego i Towarzystwa Dobroczynnego im. Joanny Ewy Hałat – Wielebnej Matki Józefy Hałacińskiej.

Jest autorem opracowań, artykułów i wykładów m.in. z dziedziny zdrowia publicznego i praw konsumentów, w tym szczególnie propagujących zdrową wodę i zdrowe żywienie.

17 grudnia wziął udział w posiedzeniu Komisji śledczej Ordo Medicus ds. pandemii, z którego nagranie jest dostępne na naszej stronie.

Dr Zbigniew Hałat współpracował z Fundacją Ordo Medicus od samego początku jej powstania. Dziękujemy za jego zaangażowanie, wsparcie i odwagę w wyrażaniu swoich poglądów wbrew nachalnej i pełnej manipulacji, fałszywej narracji medialnej.

 

W imieniu Ordo Medicus

Dr Mariusz Błochowiak