wrz 23, 2021 | dr n. med. Marek Błażejak

Fundacja Rzecznik Praw Rodziców zainicjowała ważny projekt obywatelski „Nigdy więcej zdalnej nauki”. Skierowany jest on do wszystkich rodziców oraz nauczycieli zatroskanych pogarszającą się jakością nauki w szkołach oraz uszczerbkami na zdrowiu dzieci i personelu szkolnego w związku z zamykaniem szkół i uniemożliwieniem nauki stacjonarnej. Od czasu wprowadzenia zdalnej nauki uczniowie przytyli, cierpią na wady wzroku i kręgosłupa, obniżyła się ich kondycja fizyczna. Do tego doszły zaburzenia jedzenia, stany lękowe, depresje, poczucie osamotnienia, a także niestety wzrost samobójstw. Zdalne nauczanie stanowi też obciążenie dla wielu rodziców, którzy mają swoje własne obowiązki zawodowe.

W Polsce, na mocy art. 118 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, prawo inicjatywy ustawodawczej przysługuje między innymi grupie co najmniej 100 tysięcy obywateli posiadających prawo wyborcze. Jest to tak zwana obywatelska inicjatywa ustawodawcza. Potrzebne jest zebranie 100 tysięcy podpisów do 1 grudnia 2021 roku, aby umożliwić normalne nauczanie w szkołach. Warto przypomnieć, że Artykuł 70 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej daje każdemu prawo do nauki i nakłada na władze publiczne obowiązek zapewnienia obywatelom powszechnego i równego dostępu do wykształcenia. W warunkach „zdalnego nauczania” często nie było to możliwe.


 

PODAJ DALEJ

Co możesz zrobić?

1) Wydrukuj formularz i ustawę.
2) Zbierz jak najwięcej podpisów.
3) Wyślij  pocztą oryginały, nie skany, na adres Fundacji Rzecznik Praw Rodziców: ul. Żurawia 43 lok. 7, 00-680 Warszawa.
4) Zaangażuj w zbieranie jak najwięcej aktywnych osób.
5) Prześlij tę wiadomość komu się da.
6) Zgłoś się na lokalnego koordynatora. Wyślij do Fundacji email, jak Cię znaleźć:
akcja2021@rzecznikrodzicow.pl

Materiały do druku:

  1. Formularz
  2. Ustawa
  3. Uzasadnienie
  4. Kontakt z naszymi koordynatorami
  5. Najczęściej zadawane pytania

Nie trzymaj podpisów u siebie. Przesyłaj je nam na bieżąco.
Pierwszy tysiąc musimy zanieść jak najszybciej do Sejmu, żeby zarejestrować inicjatywę.
Do dzieła!

pozdrawiamy serdecznie
Karolina i Tomasz Elbanowscy
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców

PODAJ DALEJ

Jeśli Cię spytają:
Co to da?
Na pewno więcej niż nie robienie nic.
Czy się uda?
Z sześciolatkami się udało.
Po co to robić?
Robimy to dla naszych dzieci.
Dlaczego ja?
Nikt inny nie zrobi tego za Ciebie.