gru 24, 2022 | dr Mariusz Błochowiak

Edyta Stein była z pochodzenia Żydówką, światopoglądowo najpierw ateistką, a potem katoliczką. Wstąpiła do zakonu, a na końcu trafiła do komory gazowej w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.
Po śmierci ogłoszona świętą. Prowadziła intensywną działalność naukową, głównie filozoficzną.

Powiedziała kiedyś, że „Bóg jest prawdą, kto szuka Prawdy, szuka Boga, choćby o tym nie wiedział”.

Bez względu na to, czy ktoś się zgadza z jej wypowiedzią, czy nie, na pewno wielką wartością jest uczciwe szukanie prawdy i później trwanie w niej. I to prawdy dotyczącej każdego aspektu naszego życia.

Z pewnością nie ma i nie może być sprzeczności między różnymi prawdami, np. prawdą dotyczącą Boga i prawdą naukową, bo jakiekolwiek prawdy nie mogą nigdy być ze sobą sprzeczne.
Przeciwstawianie prawdziwej nauki i prawdziwej (!) wiary jest współczesnym błędem intelektualnym. Mówimy tu o prawdziwej wierze, bo nie każda wiara może być i jest prawdziwa. To kolejny błąd intelektualny naszych czasów. Różne religie nie mogą i nie są też równowartościowe. To kolejny błąd wynikający z poprawności politycznej.

Należy też odróżniać prawdę, która zawsze i obiektywnie jest zgodna z rzeczywistością od opinii na dany temat, która może być prawdziwa lub fałszywa. Dlatego mówimy o „twojej lub mojej opinii”, ale nie o „mojej lub twojej prawdzie”. Prawda nie leży tez pośrodku, ale tam, gdzie leży i „nie ma nic wspólnego z liczbą ludzi, którzy są o niej przekonani” (Paul Claudel), a wiec prawdy nie ustala się demokratycznie.

Wszystkim wierzącym sympatykom Ordo Medicus składamy najlepsze życzenia błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, a nie podzielającym tej wiary zapału do odważnego i uczciwego szukania prawdy bez względu na konsekwencje.