Wspieraj Komisję

Komisja śledcza ds. pandemii jest oddolną inicjatywą Instytutu Ordo Medicus i jej działanie jest finansowane wyłącznie przez dobrowolne darowizny. Finasowania wymaga zarówno działalność merytoryczna, organizacyjna, jak i techniczna obsługa posiedzeń i strony internetowej. Dlatego prosimy o wsparcie na miarę swoich możliwości finansowych.

PLN 55 1600 1462 1848 5044 3000 0001

Euro 28 1600 1462 1848 5040 6000 0001

USD 98 1600 1462 1848 5040 6000 0002

Kod SWIFT PPABPLPKXXX