lis 16, 2023 | Ordo Medicus

W sejmie odbyła się konferencja prasowa dotycząca traktatu z WHO. Głos zabrali przedstawiciele różnych organizacji społecznych, w tym prezes Fundacji Ordo Medicus, dr Mariusz Błochowiak.