lut 3, 2022 | dr hab. n. med. Andrzej Bugaj

Jestem absolwentem wydziału farmaceutycznego akademii medycznej, doktorem nauk farmaceutycznych, specjalistą w dziedzinie farmacji klinicznej i analityki farmaceutycznej.  Byłem opiekunem naukowym specjalizacji z zakresu farmacji klinicznej. Ponadto jestem doktorem habilitowanym nauk medycznych w dyscyplinie nauk medycznych. Nie współpracuję i nigdy nie współpracowałem z żadną firmą farmaceutyczną.

W obecnej sytuacji widzę konieczność intensywnego kształcenia farmaceutów w celu przywrócenia godności zawodu. Powinno się to dokonać przez powrót do podstaw etyki, nie tylko zawodowej, lecz nade wszystko ogólnoludzkiej, aby w pacjencie dostrzegać przede wszystkim człowieka. Niedopuszczalne jest, aby w aptekach były wykonywane zabiegi, których skutki dla zdrowia mogą być wręcz dramatyczne i aby w tych samych aptekach dostępne były testy diagnostyczne pozbawione klinicznej wiarygodności oraz leki i wyroby medyczne o niezweryfikowanym składzie, które zdrowiu i życiu mogą przynieść poważną szkodę. Apteka powinna mieć możliwość zweryfikowania składu i wszelkich informacji o tych preparatach, nawet dochodząc tego u producenta.

W związku z powyższym widzę pilną potrzebę kształcenia studentów farmacji i dokształcania farmaceutów. Drogowskazem niech będzie ślubowanie farmaceuty, składane na koniec studiów i podczas otrzymywania prawa wykonywania zawodu: „Ślubuję uroczyście w swej pracy farmaceuty sumiennie, gorliwie i z należytą starannością wykonywać swoje obowiązki, mając na uwadze dobro pacjenta, wymogi etyki zawodowej i obowiązujące prawo, a także zachowywać tajemnicę zawodową, zaś w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości i słuszności”.