Fundacja Ordo Medicus jest oddolną, społeczną inicjatywą lekarzy i naukowców na rzecz zdrowia, wolności, prawdy i niezależnej nauki. Inicjatywa powstała w reakcji na antynaukowe, antyspołeczne, antyekonomiczne i często bezprawne zarządzanie tzw. kryzysem koronawirusowym przez polski rząd i jego doradców medycznych. Zarządzanie to doprowadziło w roku 2020 w Polsce do najwyższej w Europie liczby nadmiarowych zgonów, spowodowanych nie przez Covid-19, ale przez restrykcje rządowe i  sparaliżowanie służby zdrowia oraz zaniedbanie opieki zdrowotnej ludzi cierpiących na inne schorzenia aniżeli Covid-19.

Narzucone polskiemu społeczeństwu ograniczenia sanitarne i tzw. lockdowny sparaliżowały wiele branż gospodarki, narażając uczciwie pracujących Polaków na utratę majątku całego życia. Doprowadziły one do gwałtownego wzrostu depresji, stanów lękowych, samobójstw, osłabienia układu immunologicznego oraz upadku życia kulturalnego i religijnego. Grupą która szczególnie odczuwa negatywne skutki restrykcji epidemiologicznych są dzieci.

Wielu Polaków straciło wiarę w uczciwe intencje rządzących Polską, którzy lekceważąc rzeczywiste interesy własnego społeczeństwa, postanowili zacząć wprowadzać utopijny Wielki Reset eufemistycznie zwany Nowym Ładem czy Nową Normalnością.

Uważamy, że rząd, który wywołał ogromny chaos społeczno-ekonomiczno-sanitarny, zamiast zajmować się wprowadzaniem Nowego Ładu, powinien jak najszybciej odtworzyć dotychczasowy ład.

Ordo Medicus jest grupą społeczną niepowiązaną z żadną partią polityczną. Członkowie Ordo Medicus działają pro bono.

Ordo Medicus ma na celu:

  • Upowszechnianie naukowej wiedzy medycznej na temat chorób, metod ich zapobiegania oraz sprawnego funkcjonowania służby zdrowia. Ze względu na trwający obecnie kryzys koronawirusowy, działania te będą skierowane głównie na informowanie o Covid-19.

  • Podejmowanie inicjatyw, w tym legislacyjnych i prawnych, które pozwolą lepiej chronić zdrowie Polaków cierpiących na inne schorzenia aniżeli Covid-19.

  • Ochronę ludzi mieszkających w Polsce i Polaków przebywających poza granicami Polski przed zapędami lobby Big Pharma, zainteresowanego jedynie maksymalizacją swoich zysków i wykorzystywaniem medycyny do realizacji własnych celów socjoekonomicznych, a nie polepszeniem zdrowotności Polaków.

  • Podejmowanie współpracy z przedstawicielami nauk pozamedycznych w celu ukazywania reperkusji szkodliwych działań epidemiologicznych polskich władz.

  • Podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony polskiej prywatnej własności gospodarczej, która obecnie podlega silnemu zagrożeniu przejmowania za bezcen przez polskie i zagraniczne podmioty gospodarcze i osoby prywatne.

  • Tworzenie impulsów do rozwoju profesjonalnych badań medycznych i upowszechniania ich wyników w fachowej literaturze naukowej.

  • Służenie politykom, ekonomistom i prawnikom jako niezależny think tank, zaplecze naukowe, pozwalające na usprawnienie ich działań na polu politycznym, ekonomicznym i prawnym.

  • Podejmowanie współpracy z osobami indywidualnymi i organizacjami z zagranicy, które realizują cele zbieżne z celami Ordo Medicus.

Nasze książki