Ordo Medicus jest oddolną inicjatywą społeczną lekarzy i naukowców na rzecz zdrowia, wolności i prawdy. Inicjatywa powstała w reakcji na antynaukowe, antyspołeczne, antyekonomiczne i czesto bezprawne zarządzanie kryzysem koronawirusowym przez polski rząd i jego doradców medycznych. Zarządzanie to doprowadziło w roku 2020 w Polsce do najwyższej w Europie liczby nadmiarowych zgonów, spowodowanych głównie nie przez Covid-19, ale przez sparaliżowanie służby zdrowia i zaniedbanie opieki zdrowotnej ludzi cierpiących na inne schorzenia aniżeli Covid-19. Narzucone polskiemu społeczeństwu ograniczenia sanitarne i tzw. lockdowny sparaliżowały wiele branż gospodarki, narażając uczciwie pracujących Polaków na utratę majątku całego życia. Doprowadziły one do gwałtownego wzrostu depresji, stanów lękowych, samobójstw, osłabienia układu immunologicznego oraz upadku życia kulturalnego i religijnego. Grupą która szczególnie odczuwa negatywne skutki restrykcji epidemiologicznych są dzieci.

Wielu Polaków straciło wiarę w uczciwe intencje rządzących Polską, którzy lekceważąc rzeczywiste interesy własnego społeczeństwa, postanowili zacząć wprowadzać utopijny Wielki Reset eufemistycznie zwany Nowym Ładem czy Nową Normalnością.

Uważamy, że rząd, który wywołał ogromny chaos społeczno-ekonomiczno-sanitarny, zamiast zajmować się wprawadzaniem Nowego Ładu, powinien jak najszybciej odtworzyć dotychczasowy ład.

Ordo Medicus jest nieformalną grupą społeczną niepowiązaną z żadną partią polityczną. Członkowie Ordo Medicus działają pro bono.

Ordo Medicus ma na celu:

  • Upowszechnianie naukowej wiedzy medycznej na temat chorób, metod ich zapobiegania oraz sprawnego funkcjonowania służby zdrowia. Ze względu na trwający obecnie kryzys koronawirusowy, działania te będą skierowane głównie na informowanie o Covid-19.

  • Podejmowanie inicjatyw, w tym legislacyjnych i prawnych, które pozwolą lepiej chronić zdrowie Polaków cierpiących na inne schorzenia aniżeli Covid-19.

  • Ochronę ludzi mieszkających w Polsce i Polaków przebywających poza granciami Polski przed zapędami lobby Big Pharma, zainteresowanego jedynie maksymalizacją swoich zysków i wykorzystywaniem medycyny do realizacji własnych celów socjo-ekonomicznych, a nie polepszeniem zdrowotności Polaków.

  • Podejmowanie współpracy z przedstawicielami nauk pozamedycznych w celu ukazywania reperkusji szkodliwych działań epidemiologicznych polskich władz.

  • Podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony polskiej prywatnej własności gospodarczej, która obecnie podlega silnemu zagrożeniu przejmowania za bezcen przez polskie i zagraniczne podmioty gospodarcze i osoby prywatne.

  • Tworzenie impulsów do rozwoju profesjonalnych badań medycznych i upowszechniania ich wyników w fachowej literaturze naukowej.

  • Służenie politykom, ekonomistom i prawnikom jako think tank, zazplecze naukowe, pozwalające na usprawnienie ich działań na polu politycznym, ekonomicznym i prawnym.

  • Podejmowanie współpracy z osobami indywidualnymi i organizacjami z zagranicy, które realizują cele zbieżne z celami Ordo Medicus.