sie 10, 2021 | dr Mariusz Błochowiak

W dniu 13.08.2021 odbyła się w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie inauguracyjna konferencja prasowa Instytutu Ordo Medicus dotycząca w szczególności szczepień dzieci przeciw COVID-19.

Przeczytaj pełną transkrypcję konferencji

Nasze oświadczenie dotyczące wstrzymania szczepień dzieci przeciw COVID-19 podpisane przez szereg lekarzy i naukowców:
https://ordomedicus.org/petycja-ordo-medicus-o-wstrzymanie-szczepien-dzieci-przeciw-covid-19/

Uzasadnienie naukowo-medyczne:
https://ordomedicus.org/szczepienie-dzieci-przeciwko-covid-19-niewielkie-korzysci-istotne-ryzyko/

 

Ordo Medicus jest oddolną inicjatywą społeczną lekarzy i naukowców różnych dziedzin na rzecz promocji zdrowia, wolności osobistej, wolności słowa i niezależnej nauki. Inicjatywa powstała w marcu 2021 w reakcji na antynaukowe, antyspołeczne, nieekonomiczne i czesto bezprawne zarządzanie kryzysem koronawirusowym przez polski rząd i jego doradców medycznych. Zarządzanie to doprowadziło w 2020 roku w Polsce do najwyższej w Europie liczby nadmiarowych zgonów wskutek sparaliżowania systemu ochrony zdrowia i zaniedbania opieki zdrowotnej nad ludźmi cierpiącymi na inne schorzenia aniżeli Covid-19. Narzucone polskiemu społeczeństwu ograniczenia sanitarne i tzw. lockdowny sparaliżowały wiele branż gospodarki, narażając uczciwie pracujących Polaków na utratę majątku całego życia. Doprowadziły one do gwałtownego wzrostu depresji, stanów lękowych, osłabienia układu immunologicznego oraz upadku życia kulturalnego i religijnego. Grupą, która szczególnie odczuwa negatywne skutki restrykcji epidemiologicznych są dzieci.

Ordo Medicus ubolewa, że do tej pory media głównego nurtu i politycy forsują jednostronną narrację walki z aktualnym kryzysem, nie dopuszczając do głosu odmiennych opinii, wyrażanych przez tysiące lekarzy i naukowców na całym świecie, chociażby przez sygnatariuszy tzw. Deklaracji z Great Barrington. Potępiamy próby dyskredytacji osób mających odmienne zdanie od rządu i pejoratywne określanie ich jako kołtunów, antyszczepionkowców, płaskoziemców czy ostatnio nawet, jak to określili dziennikarze tygodnika „Wprost”, terrorystów. Nie akceptujemy także bezprawnych, upokorzających i przypominających ciemne czasy komunizmu prób kneblowania ust lekarzom przez Ministerstwo Zdrowia i Naczelną Izbę Lekarską.

W związku z powyższym inicjatorzy grupy Ordo Medicus postanowili stworzyć Instytut, który będzie:

1. Prowadzić akcje informacyjne na temat leczenia i prewencji chorób. Oprócz rozbudowania strony internetowej www.ordomedicus.org planujemy organizować regularne konferencje poświęcone współczesnym zagrożeniom zdrowia i życia Polaków, wydawanie popularnonaukowych publikacji medycznych oraz przeprowadzanie prozdrowotnych kampanii reklamowych.

2. Walczyć o prawa człowieka, w tym prawo do wyrażania opinii i decydowania o własnym ciele. Nachalnie prowadzona kampania siania strachu przed koronawirusem i szantaże moralne typu „jak się nie zaszczepisz na Covid-19, to nie pojedziesz na wakacje, nie jesteś patriotą, nie będziesz mógł pójść do szkoły czy studiować” lub celowe zaniżanie NOP-ów przeczą podstawowym zasadom deontologii lekarskiej. We współpracy z innymi organizacjami i osobami indywidualnymi będziemy bronić prawa do wolności wyboru co do szczepień przeciwko Covid-19 oraz w przyszłości otaczać pomocą prawną osoby poszkodowane w wyniku szczepienia. Będziemy też, w miarę naszych możliwości, zwalczać wszelkie próby wprowadzania w Polsce nielegalnych i nieuzasadnionych naukowo paszportów szczepionkowych i dyskryminacji osób niezaszczepionych.

3. Koordynować działania pozaparlamentarnej komisji prowadzącej dochodzenie w sprawie zaniedbań rządu i Rady Medycznej w walce z Covid-19. Komisja ta będzie składać się z prawników, lekarzy i naukowców różnych dyscyplin, a jej ustalenia będą służyć jako dowód w ewentualnych procesach sądowych podejmowanych przez prawników.

4. Bronić praw dzieci do edukacji i swobodnego, nieskrępowanego szkodliwymi lockdownami, rozwoju fizycznego i psychicznego. 

5. Podejmować działania zapobiegające wprowadzaniu w Polsce dyktatury sanitarnej pod pretekstem walki z Covid-19 czy innymi chorobami.

6. Podejmować współpracę z podmiotami zagranicznymi sprzeciwiającymi się łamaniu praw człowieka i forsowaniu komunistycznego modelu funkcjonowania społeczeństwa.

W imieniu Ordo Medicus

Dr Mariusz Błochowiak