lut 24, 2022 | Ordo Medicus

Restrykcje rządowe polegające na wymuszaniu rezygnacji z kontaktów między ludźmi, tzw. lockdownów, kwarantann, testowania, śledzenia kontaktów, noszenia masek i wszelkich innych obostrzeń, określanych fachowo jako izolujące społecznie interwencje niefarmaceutyczne (ang. community non pharmaceutical interventions – cNPI), które zostały wdrożone jako reakcja na pojawienie się wirusa SARS-CoV-2 są w połączeniu z paraliżem służby zdrowia (reorganizacja, teleporady, tworzenie szpitali jednoimiennych, olbrzymi spadek hospitalizacji, itp.) przyczynami kryzysu zdrowotnego skutkującego ponad 150 tys. nadmiarowych zgonów za rok 2020 i 2021 oraz pogorszeniem się stanu zdrowia Polaków. Zgony te nie są spowodowane COVID-19, jak utrzymuje oficjalna narracja. Restrykcje i przeorganizowanie służby zdrowia zostały wprowadzone bez rzetelnej kalkulacji stosunku kosztów do korzyści, a ponadto żadne z obostrzeń nie było oparte o badania wysokiej jakości.

Wzorcowym modelem wdrażania restrykcji był ten obserwowany na początku 2020 r. w Chinach, na bazie którego zastosowano je następnie w Europie i na świecie. Koszty i ryzyka związane z wprowadzaniem obostrzeń były i nadal są niedoszacowane, natomiast ich pozytywne efekty związane z potencjalnym zahamowaniem rozprzestrzeniania się zakażeń są przeszacowane. Ostateczny efekt netto zastosowanych restrykcji jest niekorzystny, na co zgromadzono wiele dowodów na całym świecie.

Negatywny wpływ restrykcji jest szczególnie widoczny w sferze ochrony zdrowia.  Od marca 2020 r. doszło do trwającej do dzisiaj redukcji liczby pacjentów objętych opieką medyczną, zwłaszcza redukcji przyjęć do szpitali, redukcji liczby pacjentów otrzymujących bezpośrednią pomoc lekarską, redukcji liczby pacjentów objętych programami profilaktyki, screeningu oraz diagnostyki, zwłaszcza onkologicznej.

Problem redukcji przyjęć prawdopodobnie jest najtragiczniejszy w skutkach w kardiologii, gdzie notowano rekordowe spadki w liczbie wykonanych koronarografii oraz angioplastyk wieńcowych. Jednocześnie nie pojawił się żaden nowy biologiczny czynnik, który tłumaczyłby niższą liczbę wykonania tych procedur. Wręcz przeciwnie, powszechny, permanentny społeczny stres raczej sprzyjał występowaniu zachorowań sercowo naczyniowych.

W Polsce restrykcje rządowe i paraliż służby zdrowia doprowadziły do spadku liczby hospitalizacji w ciągu 14 miesięcy od połowy marca 2020 r. o około jedną trzecią, spadku liczby osobodni hospitalizacji w 2020 roku o 20% oraz wzrostu liczby zgonów pozaszpitalnych o 77 tys. (39%) licząc rok do roku.

Analiza statystyczna pokazała, że dla drugiego półrocza 2020 roku wystąpiła silna korelacja pomiędzy poziomem redukcji hospitalizacji a liczbą nadmiarowych zgonów w województwach (im większa redukcja tym więcej zgonów). Co szczególnie ważne, nie było w tym okresie korelacji pomiędzy liczbą nadmiarowych zgonów a liczbą zgonów przypisanych do COVID-19. Może to oznaczać, że znacząca część zgonów nadmiarowych spowodowana była nieprzemyślanymi obostrzeniami prowadzącymi do paraliżu szpitalnictwa.

Biorąc powyższe fakty pod uwagę, należy bezwarunkowo i jak najszybciej wycofać się ze stosowania wszelkich restrykcji oraz przywrócić zwyczajne funkcjonowanie służby zdrowia. W świetle obecnych dowodów istnieje pewność, iż dalsze utrzymywanie powszechnego testowania, śledzenia kontaktów, izolacji, kwarantanny, noszenia masek, teleporad i przemodelowanego funkcjonowania służby zdrowia będzie powodować dalsze szkody społeczne, edukacyjne, gospodarcze, pogłębiać kryzys zdrowotny oraz generować kolejne fale zgonów nadmiarowych niezwiązanych z COVID-19, jak to miało i ma miejsce do tej pory. W związku z tym apelujemy o całkowite zniesienie wszystkich restrykcji w trybie natychmiastowym.

Uzasadnienie naukowo-medyczne, na którym bazuje powyższe oświadczenie znajduje się poniżej.

Prof. dr. hab. n. med. Ryszarda Chazan
Prof. Andrzej Frydrychowski, Członek PSNLiN
Prof. Jakub Z. Lichański
Prof.zw. dr hab.n.med.Krystyna Lisiecka- Opalko
Prof. dr hab. med. Ryszard Rutkowski
Prof. dr hab. Ryszard Zajączkowski
dr hab. n. med. Andrzej M. Bugaj
Dr hab. Ryszard Stocki, psycholog,  członek zwyczajny PSNLiN
Dr hab. Marek Szczepaniec, prof. UG , ekonomia i finanse
Dr n. med. Marek Błażejak, specjalista chirurgii urazowej i ortopedycznej
Dr Mariusz Błochowiak, prezes Fundacji Ordo Medicus
Dr n. med. Zbigniew Martyka
Dr n.med. Dorota Sienkiewicz, pediatra, specjalista rehabilitacji, PSNLiN
Dr Marek Sobolewski
Dr. n. med. Piotr Witczak
lek. Paweł Basiukiewicz
lek. Mariola Cioska – Blatkiewicz, członek PSNLiN
lek. Tomasz Dmochowski, członek PSNLiN
lek. Anna Furmaniak, członek PSNLiN
lek. Maciej Gajowski, specjalista rehabilitacji medycznej
lek.Ewelina Gierszewska, specjalista chorób wewnętrznych, członek zarządu PSNLiN
lek. med. Jacek Giovanoli-Jakubczak, specjalista chorób wewnętrznych, członek PSNLiN
lek. Jadwiga Ujec-Kassolik, ginekolog -położnik, członek PSNLiN
lek. Marcin Kunc, specjalista psychiatrii
lek. Anna Prześlica-Martynowska
lek. Jerzy Milewski, ekspert rynku medycznego i farmaceutycznego, b. członek NRR przy Prezydencie RP, lekarz chorób wewnętrznych
lek. Agata Osiniak, pediatra,specjalista medycyny rodzinnej, członek PSNLiN
lek. Magdalena Ruszczyńska, internista, PSNLiN
lek. Jadwiga Rychlicka, specjalista chorób płuc, alergolog, członek PSNLiN
lek. Piotr Wojciechowski
lek. Marzena Zaskórska, członek PSNLiN
lek. Wojciech Żbikowski, pediatra, specjalista medycyny rodzinnej, członek PSNLiN
radca prawny Krzysztof Bielański
radca prawny Joanna Botiuk
radca prawny Wanda WIśniowska – Botiuk
adw. Maja Gidian
notariusz Beata Gidian
Joanna Grobelna, członek wspierający PSNLiN
radca prawny Katarzyna Tarnawa – Gwóźdź
Andrzej T. Jędrzejewski, architekt
Fabiola Kalinowska, diagnosta laboratoryjny i specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej, członek wspierający PSNLiN
Marzena Kolanko, członek wspierający PSNLiN
Urszula Lecyk, mgr biologii, I stopień specjalizacji z mikrobiologii, diagnosta laboratoryjny w Szpitalu Miejskim w Zabrzu
radca prawny Paweł Nogal
Barbara Nowak, członek wspierający PSNLiN
Grzegorz Płaczek
adw. Anna Rykowska
Anna Kulczyk – Wanat, członek wspierający PSNLiN
Eugeniusz Winiecki, członek wspierający PSNLiN
adw. Konrad Wozikowski
adw. Stanisław Zapotoczny

Lekarzy i naukowców (różnych specjalności), którzy chcieliby podpisać się pod powyższym oświadczeniem prosimy o kontakt na adres info@ordomedicus.org

 

Oświadczenie zostało opracowany przez lekarzy i naukowców w ramach niezależnej Fundacji Ordo Medicus.

Fundacja Ordo Medicus jest finansowana z dobrowolnych darowizn. Zachęcamy do wsparcia Fundacji, która jest zrzeszeniem lekarzy i naukowców na rzecz zdrowia, wolności, prawdy i niezależnej naukiordomedicus.org/wspieram/

24 lutego o godz. 18:00 w Hotelu Arkadia Royal przy ul. Bronisława Czecha 10, 04-555 w Warszawie rozpocznie się konferencja organizowana przez Fundację Ordo Medicus, która poświęcona będzie „Skutkom restrykcji rządowych i ich wpływie na funkcjonowanie służby zdrowia w 2020 i 2021 roku”.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny.

Szczegółowe informacje o konferencji: https://ordomedicus.org/konferencja-ordo-medicus-skutki-restrykcji-rzadowych-dla-funkcjonowania-sluzby-zdrowia-w-2020-i-2021-roku/

Pobierz PDF