lis 10, 2021 | Ordo Medicus

Oddajemy do Państwa rąk pierwszą książkę wydaną przez Instytut Ordo Medicus, który jest zrzeszeniem lekarzy i naukowców na rzecz zdrowia, wolności, prawdy i niezależnej nauki. Powstał on w odpowiedzi na jednostronną, nienaukową i propagandową narrację dotyczącą tzw. pandemii koronawirusa. Narracja ta jest narzucana całym społeczeństwom przez rządzących, media głównego nurtu oraz tzw. ekspertów rządowych, którzy nie uzasadniają naukowo i medycznie swoich działań, dotyczących kwestii takich jak lockdown, testy diagnostyczne PCR, masek czy szczepionki.

Ponadto ze strony decydentów oraz mediów głównego nurtu (z wyjątkiem Telewizji Polsat, gdzie od czasu do czasu możemy usłyszeć odmienne stanowisko) nie widać woli debaty naukowej z lekarzami i naukowcami posiadającymi odmienne poglądy. Społeczeństwo polskie, zwłaszcza ludzie oglądający media głównego nurtu, zostało skazane na jednostronny przekaz, który w istocie jest manipulacją. Przeprowadzenie jej nie wymaga wiele trudu, ponieważ tematyka medyczno-naukowa związana z obecną sytuacją wymaga czasami bardzo specjalistycznej wiedzy, której nie posiadają ani widzowie ani lekarze czy naukowcy wypowiadający się w mediach.

Niniejsza książka prof. Kariny Reiss i prof. med. Sucharita Bhakdiego jest niezależnym i kompetentnym medyczno-naukowym głosem dotyczącym obecnej sytuacji. Prof. Reiss od 15 lat zajmuje się badaniami naukowymi w dziedzinie biochemii, biologii komórki i medycyny. Prowadzi również wykłady w tym zakresie. Jej zawodowe kwalifikacje są poświadczone przez wyróżnienia i ponad 50 oryginalnych artykułów w międzynarodowych czasopismach naukowych, które były cytowane ponad 3500 razy.

Instytut Ordo Medicus powołał w październiku 2021 roku niezależną, społeczną, oddolną i apolityczną Komisję śledczą ds. pandemii z udziałem prawników, która wzorowana jest na komisji niemieckiej z udziałem dr. Wolfganga Wodarga. Dwa posiedzenia tejże komisji zostały przedstawione w języku polskim w II i IV tomie książki „Fałszywa pandemia. Krytyka naukowców i lekarzy”. Celem polskiej Komisji śledczej jest zebranie zarówno wiedzy naukowo-medycznej, jak również wszelkich informacji o nieprawidłowościach związanych z wprowadzeniem obostrzeń przez rządzących i paraliżu służby zdrowia, co pociągnęło za sobą grubo ponad 100 tys. nadmiarowych zgonów. Wiedza uzyskana w toku prac Komisji posłuży do wniesienia stosownych oskarżeń i, miejmy nadzieję, skazania winnych. Nie można nie starać się rozliczyć doprowadzenia do śmierci tak wielu osób z powodu błędnych, nienaukowych i antymedycznych decyzji, jakich dopuścili się rządzący wraz z ich ekspertami.

Ordo Medicus, jak i powołana przez nas Komisja śledcza ds. pandemii chcąc być niezależnymi, finansowane są wyłącznie z dobrowolnych darowizn. Z tego względu proszę o regularne wspieranie, na miarę swoich możliwości finansowych, naszej pracy dla dobra Polaków, przyszłości naszych dzieci i naszego kraju. Wszelkie informacje dotyczące naszej działalności można znaleźć na naszej stronie ordomedicus.org.

Zachęcam do nabywania książki dla siebie, swoich bliskich i znajomych w naszej księgarni, co jest również wsparciem Instytutu Ordo Medicus.

Dr Mariusz Błochowiak

Dr Mariusz Błochowiak: fizyk, studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i na Uniwersytecie w Ulm w Niemczech. Studia doktoranckie o specjalności fizyka polimerów odbył w Instytucie Maxa Plancka w Moguncji. Pracował ponad 4 lata w instytucie badawczym SINTEF w Norwegii. Opracował cztery tomy książki „Fałszywa pandemia. Krytyka naukowców i lekarzy”. Koordynuje prace Instytutu Ordo Medicus oraz przewodniczy Komisji śledczej ds. pandemii.