Fałszywa pandemia. Tom III – Maski

35,00 

Kupując w naszym sklepie wspieracie Państwo Fundację Ordo Medicus.

Praca zbiorowa. Opracował dr Mariusz Błochowiak

 

Opis

…jeśli uwzględnisz odpowiednie randomizowane kontrolowane badania ze zweryfikowanymi wynikami, to one wszystkie jednoznacznie stwierdzają, że nie ma statystycznych dowodów korzyści [z noszenia masek] pod względem redukcji ryzyka zarażenia wirusową chorobą górnych dróg oddechowych. One wszystkie mówią to samo.

Prof. Denis Rancourt,

fizyk, interdyscyplinarny uczony w zakresie analizy statystycznej, modelowania matematycznego, metod pomiarowych, chemii, geologii, nauk o materiałach i środowisku,

 

Ani RKI, ani WHO, ani ECDC, ani CDC nie przedstawili danych naukowych na temat pozytywnych efektów skuteczności masek w miejscach publicznych (w sensie zmniejszonej “szybkości rozprzestrzeniania się COVID-19 w populacji”), ponieważ takie dane nie istnieją.

Prof. med. Ines Kappstein,

specjalistka w zakresie mikrobiologii, wirusologii i epidemiologii zakażeń oraz higieny i medycyny środowiskowej

 

…niektóre szczepienia są rzeczywiście sensowne i dobre, ale obecnie jest coraz więcej szczepień będących jedynie pomysłem biznesowym, które bardziej szkodzą, niż przynoszą jakieś korzyści. […] Należy w trybie natychmiastowym zakończyć lockdown, gdyż to sprawa wynikła z korupcji, za którą stoją czyjeś interesy. To sparaliżowanie społeczeństwa nie ma nic wspólnego ze zdrowiem ogółu. Kryją się za tym ekonomiczne interesy producentów szczepionek, producentów testów
i ludzi, którzy czerpią z tego zyski.

dr med. Wolfgang Wodarg,

przewodniczący komisji śledczej ds. wyjaśnienia fałszywej pandemii świńskiej grypy

 

Maski nie chronią ani przed zakażeniem się wirusem grypy czy koronawirusem, ani nie redukują ryzyka zakażenia się tymi wirusami układu oddechowego. Nie ma też znaczenia, czy używamy masek własnej roboty, chirurgicznych czy typu N95. Nie ma między nimi żadnej różnicy w kwestii ochrony czy redukcji ryzyka zakażenia. Takie są jednoznaczne konkluzje wszystkich randomizowanych kontrolowanych badań klinicznych, które uznawane są w medycynie za najbardziej wiarygodne, za „złoty standard” badań klinicznych. Dlatego zachęcam do obywatelskiego nieposłuszeństwa i nienoszenia nieskutecznych masek. Ufam, że niniejsza książka będzie cennym i najwyższej jakości merytorycznym materiałem dowodowym w procesach sądowych dotyczących (nie)zakrywania nosa i ust.

Dr Mariusz Błochowiak,

fizyk, opracował i opatrzył wstępem niniejszą książkę


Maseczki ani nie chronią przed zakażeniem się wirusem grypy czy koronawirusem, ani nie redukują ryzyka zakażenia się tymi wirusami układu oddechowego. Nie ma też znaczenia, czy używamy maseczek własnej roboty, czyli tzw. materiałowych (społecznościowych), chirurgicznych czy typu N95. Nie ma między nimi żadnej różnicy w kwestii ochrony czy redukcji ryzyka zakażenia się wspomnianymi wirusami. Takie są jednoznaczne wnioski ze wszystkich randomizowanych kontrolowanych badań klinicznych, które uznawane są w medycynie za najbardziej wiarygodne, za „złoty standard” badań klinicznych:

[…] jeśli uwzględniasz odpowiednie randomizowane kontrolowane badania ze zweryfikowanymi wynikami, to wszystkie jednoznacznie stwierdzają […], że nie ma statystycznych dowodów korzyści pod względem redukcji ryzyka zarażenia wirusową chorobą górnych dróg oddechowych. One wszystkie mówią to samo. Nie musisz sięgać po jakieś jedno nadzwyczajne badanie, które jest wyjątkowo dobre i mówi to, co inne przemilczają.

„[…] Chociaż badania mechanistyczne potwierdzają potencjalny wpływ higieny rąk czy noszenia masek, to jednak dowody pochodzące z czternastu randomizowanych kontrolowanych badań tych środków (higiena rąk oraz noszenie masek) nie potwierdziły istotnego wpływu na transmisję laboratoryjnie potwierdzonej grypy. Podobnie znaleźliśmy ograniczone dowody skuteczności wzmożonej higieny rąk oraz sprzątania otoczenia”. Zatem tutaj mamy najnowsze randomizowane kontrolowane badanie, z którego wynika, że nie ma znaczenia, czy odkażamy powierzchnie i myjemy ręce i że maski nie chronią. Zasadniczo to badanie potwierdza to, co głosi nauka. Taki jest aktualny stan badań (prof. Denis Rancourt).

Ze wstępu dr. Mariusza Błochowiaka

 

Autorzy

Prof. med. Ines Kappstein, doktor medycyny, ukończyła
studia medyczne we Freiburgu, następnie podjęła
pracę w Instytucie Higieny Ogólnej i Bakteriologii w Chirurgicznej
Klinice Uniwersyteckiej w tym mieście. Ma wykształcenie
specjalistyczne w zakresie mikrobiologii, wirusologii
i epidemiologii zakażeń oraz higieny i medycyny środowiskowej.
W 1993 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego
w zakresie higieny szpitalnej. W latach 1998–2006
pracowała w klinice Klinikum rechts der Isar Uniwersytetu
Technicznego Monachium. W latach 2006–2016 pełniła
funkcję ordynatora wydziału higieny szpitalnej w klinikach
Südostbayern AG powiatów Traunstein i Berchtesgadener
Land. Od 2016 roku prowadzi własną działalność, w ramach
której opiekuje się kilkoma klinikami chorób ostrych
oraz klinikami specjalistycznymi i rehabilitacyjnymi.

Paweł Klimczewski, ekspert analizy rynku specjalizujący
się w analizie danych demograficznych, badaniu rynku
mediów oraz w pisaniu unikalnych programów rozwiązujących
nietypowe problemy. W swojej pracy łączy wiedzę z wielu
dziedzin: socjologii, cybernetyki, statystyki, matematyki, fizyki
i informatyki. Autor programów predykcyjnych opartych
o modele genetyczne i mechanizmy uczenia maszynowego
z wykorzystaniem wielkich zbiorów danych (Big Data).
Współtwórca metodologii badań mediów w Polsce,
szef i członek zespołu metodologicznego, największego na
świecie badania czytelnictwa prasy i konsumpcji. Autor projektu
badania oglądalności linearnej telewizji w czasie rzeczywistym
w Polsce. Hobbystycznie interesuje się językami
aglutynacyjnymi i możliwościami ich przetwarzania w automatycznym
rozumieniu treści, jednocześnie poznając kulturę
ludów Azji Centralnej i Lewantu.

Dr n. med. Zbigniew Martyka,specjalista chorób wewnętrznych
i zakaźnych, kierownik Oddziału Obserwacyjno-
-Zakaźnego Szpitala ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej.
Ukończył studia na wydziale lekarskim Wojskowej Akademii
Medycznej w Łodzi w 1981 roku, a następnie
odbył staż lekarski w 5. Wojskowym Szpitalu Klinicznym
w Krakowie. Po jego ukończeniu pracował jako kierownik
ambulatorium w jednostce wojskowej, równocześnie
odbywając praktykę specjalizacyjną w dziedzinie chorób
wewnętrznych w Szpitalu Lotniczym w Dęblinie. Po zdaniu
egzaminu specjalizacyjnego został skierowany do pracy
w Szpitalu Uzdrowiskowym w Krynicy, gdzie pracował
na oddziale diabetologicznym. Tam też rozpoczął specjalizację
II stopnia z chorób wewnętrznych, a wraz z nią staże
w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii
Medycznej w Warszawie. W tym samym czasie rozpoczął
pisanie pracy doktorskiej.
Po zdaniu egzaminu specjalizacyjnego II stopnia i po
obronie pracy doktorskiej uległ wypadkowi (złamanie kręgosłupa)
i odszedł z wojskowej służby zdrowia. Następnie
kontynuował pracę w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym
Szpitala ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie podjął decyzję
o rozpoczęciu kolejnej specjalizacji w dziedzinie chorób zakaźnych.
Po jej ukończeniu od 2000 roku prowadzi Oddział
Obserwacyjno-Zakaźny w tamtejszym szpitalu.

Dr med. Jim Meehan, studiował biologię na uniwersytecie
w Tulsie w USA, inżynierię w Akademii Wojskowej
w Nowym Jorku, medycynę na uniwersytecie Oklahoma
i okulistykę na uniwersytecie w Waszyngtonie. Był chirurgiem
(zajmował się okulistyką), przełożonym lekarzy rezydentów
w szpitalu i zastępcą redaktora magazynu „Journal
of Ocular Immunology and Inflammation”.

Daniela Prousa, dyplomowany psycholog.
Obecnie zajmuje się głównie zagadnieniami regulacji
stresu oraz zwalczania bólu w jednej z klinik rehabilitacyjnych.
Inne obszary jej zainteresowań to: psychosomatyka,
psychiatria, wspieranie dzieci i młodzieży oraz pediatria
społeczna. W czasie studiów z zaangażowaniem prowadziła
zajęcia konsultacyjne w dziedzinie metodyki badań. Wkrótce
ukończy długoletnie studia podyplomowe w zakresie psychoterapii
opartej na psychologii głębi. Chętnie podejmuje
działania twórcze, jest autorką sztuki teatralnej dla dzieci.

Prof. Denis Rancourt, emerytowany, były profesor zwyczajny
fizyki na Uniwersytecie w Ottawie. Podczas swojej
23-letniej kariery profesora uniwersyteckiego opracował
nowe kursy i prowadził zajęcia dla ponad 2000 studentów
na wszystkich poziomach na trzech różnych wydziałach
(nauka, inżynieria, nauki humanistyczne). Nadzorował
ponad 80 osób – zarówno studentów kończących studia,
jak i osoby wszystkich stopni naukowych na wszystkich
poziomach: od doktorów przez magistrów po studentów
z NSERC. Kierował uznawanym na arenie międzynarodowej
interdyscyplinarnym laboratorium badawczym
i przez dwie dekady pozyskał znaczne fundusze na badania.
Brał także udział w około 40 konferencjach naukowych,
podczas których występował jako wykładowca plenarny,
główny mówca lub gość specjalny. Opublikował ponad
100 artykułów naukowych we wiodących, recenzowanych
czasopismach naukowych z zakresu fizyki, chemii, geologii
oraz nauk o materiałach, glebie i o środowisku. Dokonał
fundamentalnych odkryć w dziedzinie nauk o środowisku,
pomiarach i o glebie oraz w biogeochemii, fizyce teoretycznej,
fizyce stopów, magnetyzmie i w obszarze nauk
o planetach.
Jego naukowy indeks h wynosi 39 (84% laureatów Nagrody
Nobla w dziedzinie fizyki miało indeks h co najmniej
30), a jego artykuły były cytowane ponad 5000 razy w recenzowanych
czasopismach naukowych. Spis jego publikacji,
statystyki cytowań i wskaźnik cytowań45 są publicznie
dostępne w Google Scholar.
Opublikowane niedawno przez niego (nierecenzowane)
artykuły, dotyczące danych naukowych o epidemii
COVID-19 i maseczkach mających zapobiegać wirusowym
chorobom układu oddechowego, przeczytano ponad pół
miliona razy na ResearchGate, a jeszcze więcej w innych
miejscach. Jego ostatnie wywiady wideo i wideo-raporty
o COVID-19 i maskach obejrzano ponad milion razy.
Jego poszczególne kompetencje w kontekście zagadnienia
noszenia masek obejmują:

i. Odnośnie do nanocząstek w środowisku naturalnym.
Wirusowe choroby układu oddechowego są przenoszone
przez najmniejszą frakcję cząstek aerozolu obciążoną
wirionami, które są reaktywnymi nanocząstkami
w środowisku naturalnym. Dlatego stabilność
chemiczna i fizyczna oraz właściwości transportowe
tych cząstek aerozolu są podstawą dominującego
mechanizmu zarażania przez powietrze. Jego obszerna
praca nad reaktywnymi nanocząsteczkami
w środowisku naturalnym jest uznawana na całym
świecie i obejmuje: wytrącanie i wzrost, reaktywność
powierzchni, aglomerację, ładunek powierzchniowy,
przemianę fazową, osiadanie i sedymentację oraz
rozpuszczanie w wyniku reakcji chemicznej. Ponadto
prowadził zajęcia z dynamiki płynów (powietrze
jest płynem ściśliwym) i osadzania grawitacyjnego
na poziomie uniwersyteckim, a także badania
dotyczące zastosowania technologii filtracji (maski
są filtrami) w przemyśle.

ii. Odnośnie do nauk o cząsteczkach, dynamiki molekularnej
i kompleksowania powierzchni. Jest ekspertem
w zakresie struktur, reakcji i dynamiki molekularnej,
w tym kompleksowania molekularnego do
powierzchni biotycznych i abiotycznych. Procesy
te są zasadnicze w przypadku przyczepiania się wirusa,
przyłączania antygenu, replikacji molekularnej,
przyczepiania się do włókien maski, ładowania
[elektrycznego] cząstek, ubytku i wzrostu cząstek
aerozolu oraz wszystkich tego typu zjawisk związanych
z wirusową transmisją i infekcją, a także
z działaniami ochronnymi. Przez wiele lat wykładał
mechanikę kwantową na poziomie uniwersyteckim.
To fundamentalna teoria dotycząca atomów, cząsteczek
i substancji. Opracował także i opublikował
teorię dyfrakcji promieni rentgenowskich i metodologię
charakteryzowania małych cząstek materii.

iii. Dotyczące metod analizy statystycznej. Analiza statystyczna
badań naukowych, w tym solidna analiza
propagacji błędu i solidne oszacowanie błędu systematycznego,
wyznacza granicę tego, co można
wiarygodnie wywnioskować z dowolnego badania
obserwacyjnego, w tym z randomizowanych kontrolowanych
badań w medycynie, a także z pomiarów
terenowych podczas epidemii. Profesor Denis Rancourt
jest też ekspertem w dziedzinie analizy błędów
i statystycznej analizie złożonych danych w wielu
dziedzinach nauki. Podstawę jego badań medycznych
stanowią metody analizy statystycznej.

iv. Odnośnie do modelowania matematycznego. Znaczna
część epidemiologii opiera się na modelach matematycznych
transmisji i ewolucji chorób w populacji.
Profesor Denis Rancourt ma wiedzę na poziomie
eksperckim i doświadczenie z predykcyjnymi
i eksploracyjnymi (eksperymentalnymi) modelami
matematycznymi i metodami symulacji. Ponadto
dysponuje wiedzą ekspercką w zakresie niepewności
parametrów i zależności parametrów w takich modelach.
Niedawno badał wraz z innymi naukowcami
podstawową liczbę odtwarzania zakażeń COVID-19
wskutek rządowego nakazu używania maseczek
w Stanach Zjednoczonych.

v. Odnośnie do metod pomiarowych. W nauce wyróżnia
się pięć głównych kategorii metod pomiarowych:
(1) spektroskopię (w tym spektroskopię jądrową,
elektronową i wibracyjną), (2) obrazowanie (w tym
mikroskopię optyczną i elektronową oraz obrazowanie
rezonansowe), (3) dyfrakcję (w tym rentgenowską
i neutronową, wykorzystywane do badania
struktur molekularnych, magnetycznych i defektów),
(4) pomiary transportu (przenoszenia),
w tym tempa reakcji, transferów energii i przewodności,
oraz (5) pomiary właściwości fizycznych
(w tym gęstości właściwej, pojemności cieplnej, reakcji
na naprężenie, zmęczenie materiału…). Uczył
tych metod pomiarowych na interdyscyplinarnym
kursie magisterskim, który opracował i prowadził
przez wiele lat dla absolwentów (studiów magisterskich
i doktoranckich) fizyki, biologii, chemii, geologii
i inżynierii. Dokonał fundamentalnych odkryć
i postępów w dziedzinach spektroskopii, dyfrakcji,
magnetometrii i mikroskopii, które zostały opublikowane
we wiodących czasopismach naukowych i zaprezentowane
na międzynarodowych konferencjach.
Zna na najwyższym poziomie akademickim naukę
o pomiarach, która jest podstawą wszelkich nauk.

Dr med. Wolfgang Wodarg, internista i pulmonolog,
specjalista w zakresie higieny i medycyny środowiskowej,
a także zdrowia publicznego i medycyny społecznej. Po
zakończeniu pracy klinicznej przez 13 lat pracował w charakterze
internisty, w tym m.in. jako lekarz publiczny
w Szlezwiku-Holsztynie. Wykładowca na uniwersytetach
i w szkołach wyższych oraz przewodniczący Komitetu Ekspertów
ds. powiązanej z medycyną Ochrony Środowiska
przy Izbie Lekarskiej Szlezwiku-Holsztynu.
W 1991 roku otrzymał stypendium na Uniwersytecie
Johna Hopkinsa w Baltimore w USA (epidemiologia). Jako
członek niemieckiego Bundestagu w latach 1994–2009 był
inicjatorem i rzecznikiem Komisji „Etyka i prawo współczesnej
medycyny”, członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego
Rady Europy, gdzie przewodniczył Podkomisji ds.
Zdrowia, i wiceprzewodniczącym Komisji Kultury, Edukacji
i Nauki.
W 2009 roku zainicjował komisję śledczą w Strasburgu
dotyczącą roli WHO w H1N1 (świńska grypa), gdzie po
zakończeniu kadencji nadal pracował jako ekspert naukowy.
Od 2011 roku pracuje jako niezależny wykładowca
uniwersytecki, lekarz i naukowiec. Do 2020 roku był dobrowolnym
członkiem zarządu i szefem Grupy ds. Zdrowia
w Transparency International Germany.

Spis treści

1. Wstęp…………………………………………………………………………………13
Definicja terminu pandemia a szczepionki…………………………….34
Wyjście z matni……………………………………………………………………37

2. O autorach………………………………………………………………………….40

3. Prof. Denis Rancourt ………………………………………………………….50
3.1 Maseczki nie są skuteczne. Przegląd literatury naukowej
w kontekście zasadności polityki społecznej wobec COVID-19… 50
Streszczenie……………………………………………………………………..50
Maseczki i respiratory nie działają…………………………………….50
Przegląd literatury medycznej……………………………………………52
Podsumowanie potwierdzające
tezę, że maseczki nie są skuteczne……………………………………..55
Zasady bezpieczeństwa postawione na głowie w przypadku
maseczek………………………………………………………………………….56
Fizyka i biologia chorób wirusowych układu oddechowego
o tym, dlaczego maseczki nie są skuteczne ………………………..56
Dlaczego nigdy nie może zostać przeprowadzone empiryczne
badanie dotyczące zasad noszenia maseczek w całym kraju?… 68
Nieznane aspekty noszenia maseczek…………………………………69
Wnioski……………………………………………………………………………70
Bibliografia………………………………………………………………………72
3.2 List do WHO w sprawie noszenia masek………………………….76
3.3 Nie potrzebujemy szczepionek przeciwko sezonowym
wirusowym infekcjom układu oddechowego …………………………96
3.4 Obywatelskie nieposłuszeństwo w kwestii noszenia masek…112
3.5 Maski nie redukują ryzyka zachorowania na grypę
i choroby grypopodobne…………………………………………………….158
3.6 Maski, łgarstwa i bezczelne kłamstwa, czyli państwowi
inspektorzy sanitarni – „rosnąca liczba dowodów”………………180
Streszczenie……………………………………………………………………180
Wprowadzenie……………………………………………………………….. 182
Kompetencje potrzebne do tego, by móc wypowiadać się
na temat maseczek i COVID-19………………………………………. 187
Reakcje rządów były katastrofą
dla zdrowia publicznego i bezpieczeństwa………………………..193
Mantra o „rosnącej
liczbie dowodów” musi się skończyć…………………………………201
Zatem czym właściwie jest
„rosnący zbiór dowodów”?………………………………………………220
3.7 Nigdy wcześniej nie zalecano noszenia maseczek całemu
społeczeństwu…………………………………………………………………… 231

4. Dr med. Jim Meehan ………………………………………………………..240
4.1 Jeśli maski nie są skuteczne, to dlaczego chirurdzy
je noszą?……………………………………………………………………………240

5. Dr med. Wolfgang Wodarg…………………………………………………245
5.1 Szczepionki i testy pomysłem na biznes………………………….245

6. Daniela Prousa………………………………………………………………….323
6.1 Psychiczne konsekwencje noszenia masek………………………323
Przedmowa redaktora niemieckiego wydania …………………..323
Badanie………………………………………………………………………….325
Wyniki…………………………………………………………………………..327
Apel do decydentów………………………………………………………..330
Dalsze działania…………………………………………………………….. 331

7. Dr n. med. Zbigniew Martyka …………………………………………… 333
7.1 Pandemia strachu………………………………………………………… 333
Zafałszowane statystyki………………………………………………….. 335
COVID-19 a grypa i HIV………………………………………………..340
Bezsensowne i tragiczne w skutkach obostrzenia……………… 341
Konsekwencje izolacji starszych ludzi………………………………343
Szkodliwość masek…………………………………………………………344
Primum non nocere………………………………………………………..350
Strach celem politycznym……………………………………………….. 351
Dewastacja służby zdrowia…………………………………………….. 353
„Lekarstwo” gorsze od choroby………………………………………. 355
Szczepionki…………………………………………………………………… 359
Remedium na kryzys………………………………………………………364

8. Prof. med. Ines Kappstein………………………………………………….366
8.1 Ochrona ust i nosa w miejscach publicznych: brak oznak
skuteczności………………………………………………………………………366
Zalecenie Instytutu Roberta Kocha………………………………….367
Rozsiewanie wirusów
jeszcze przed wystąpieniem pierwszych objawów………………367
Ochrona innych………………………………………………………………369
Podstawy naukowe………………………………………………………… 371
Wnioski dotyczące podstaw naukowych, na których
opiera się rekomendacja RKI dotycząca noszenia
maseczek w przestrzeni publicznej …………………………………..390
Brak danych naukowych………………………………………………….393
Podsumowanie dotyczące podstaw naukowych……………….. 400
Wymagania dotyczące używania maseczek w miejscach
publicznych…………………………………………………………………….402
Dlaczego prawidłowe obchodzenie się z maseczkami
jest ważne?……………………………………………………………………..404
Jak wygląda rzeczywistość w odniesieniu do używania
maseczek w miejscach publicznych?………………………………… 418
Wnioski………………………………………………………………………….422

9. Paweł Klimczewski ……………………………………………………………426
9.1 Zgony w Polsce i w Europie. Wybiórcza pandemia………….426
Bójmy się normalności……………………………………………………426
Europa ………………………………………………………………………….427
Polska w okresie pierwszego lockdownu……………………………432
Tragiczna polska jesień 2020…………………………………………… 435

10. Podziękowanie……………………………………………………………….. 439