Fałszywe pandemie. Argumenty przeciwko rządom strachu

65,00 

Kupując w naszym sklepie wspieracie Państwo Fundację Ordo Medicus.

Kategorie: ,

O autorze

Dr med. Wolfgang Wodarg jest internistą i pulmonologiem, specjalistą w zakresie higieny i medycyny środowiskowej, a także zdrowia publicznego i medycyny społecznej. Po zakończeniu pracy klinicznej przez 13 lat pracował w charakterze internisty, w tym m.in. jako lekarz publiczny w Szlezwiku-Holsztynie. Pełnił ponadto funkcję wykładowcy na uniwersytetach i w szkołach wyższych oraz był przewodniczącym Komitetu Ekspertów ds. powiązanych z medycyną Ochrony Środowiska przy Izbie Lekarskiej Szlezwiku-Holsztynu.

W 1991 roku otrzymał stypendium na Uniwersytecie Johna Hopkinsa w Baltimore w USA (epidemiologia). Jako członek niemieckiego Bundestagu w latach 1994-2009 był inicjatorem i rzecznikiem Komisji „Etyka i prawo współczesnej medycyny” oraz członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, gdzie przewodniczył Podkomisji ds. Zdrowia. Pełnił także funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Kultury, Edukacji i Nauki.

W 2009 roku dr Wodarg zainicjował powstanie komisji śledczej w Strasburgu, dotyczącej roli WHO w fałszywej pandemii H1N1 (świńska grypa), gdzie nadal pracował po zakończeniu kadencji jako ekspert naukowy. Od 2011 roku działa jako niezależny wykładowca uniwersytecki, lekarz i naukowiec. Do 2020 roku był dobrowolnym członkiem zarządu i szefem Grupy ds. Zdrowia w Transparency International Germany. Latem 2020 roku wraz z kilkoma prawnikami powołał oddolną komisję śledczą ds. koronawirusa, której celem jest wyjaśnienie wszelkich okoliczności związanych z obecną sytuacją tzw. pandemii.

Wstęp wydawcy

Oddajemy do Państwa rąk drugą książkę wydaną przez Fundację Ordo Medicus. Pierwsza, do zapoznania się z którą gorąco zachęcam, to „Pandemia zdemaskowana. Nowe fakty, dane, konteksty” autorstwa prof. Kariny Reiss i prof. med. Sucharita Bhakdiego, jednego z najczęściej cytowanych uczonych w dziedzinie medycyny w Niemczech, mogącego się pochwalić indeksem Hirscha równym 86, co odpowiada poziomowi noblistów.

Instytut Ordo Medicus jest zrzeszeniem lekarzy i naukowców na rzecz zdrowia, wolności, prawdy i niezależnej nauki. Powstał on w odpowiedzi na nachalną, jednostronną, nienaukową i propagandową narrację, bazującą na nieuzasadnionym medycznie strachu, a dotyczącą wykreowanej przez przemysł farmaceutyczny i globalnych graczy wespół z usłużnymi im marionetkowymi rządami –pseudopandemii koronawirusa. Narracja ta jest narzucana całym społeczeństwom przez rządzących, media głównego nurtu oraz tzw. ekspertów rządowych, którzy nie uzasadniają naukowo i medycznie swoich działań dotyczących kwestii takich jak lockdown, testy diagnostyczne PCR, maski czy szczepionki.

Tzw. pandemia koronawirusa nie jest pierwszą fałszywą pandemią, z jaką społeczeństwa miały do czynienia w niedalekiej historii. Już dzisiaj wiemy, aczkolwiek w Polsce mamy do czynienia z niską świadomością społeczną w tym względzie, że takimi fałszywymi zarazami były np. świńska czy ptasia grypa. Wynika to z faktu, że pomimo ogłoszenia przez WHO pandemii świńskiej grypy ani nie doświadczyliśmy lockdownów, testomanii czy zakrywania twarzy, ani ówczesna minister zdrowia Ewa Kopacz nie zakupiła dla Polaków szczepionek, za co była po czasie chwalona przez międzynarodowych ekspertów. Nikt więc nie był przymuszany do niepotrzebnych szczepień i nie było też poszczepiennych powikłań, które wystąpiły w postaci narkolepsji (nieuleczalnej choroby) u dzieci i młodzieży przeważnie w krajach skandynawskich po szczepieniu przeciwko świńskiej grypie.. Szwecja bowiem zaszczepiła wówczas ponad 50% populacji i wypłaciła odszkodowania na niepożądane odczyny poszczepienne. Wiemy z historii, że szczepienia na świńską grypę okazały się zupełnie nieuzasadnione medycznie, tak dla dzieci, jak i dla dorosłych, bo była to jedna najłagodniejszych fal grypy w historii o bardzo niskim wskaźniku śmiertelności (IRF – infection fatality rate) na poziomie 0.02%. Aktualnie wskaźnik ten dla koronawirusa wynosi około 0.15%, czyli mieści się w widełkach sezonowej grypy. Obecnie również nie ma uzasadnienia dla szczepień, czy to dzieci, czy dorosłych.

Niniejsza książka napisana jest przez weterana walk z fałszywymi pandemiami. Dr med. Wolfgang Wodarg jest internistą i pulmonologiem, specjalistą w zakresie higieny i medycyny środowiskowej, a także zdrowia publicznego i medycyny społecznej. Po zakończeniu pracy klinicznej przez 13 lat pracował w charakterze internisty, w tym m.in. jako lekarz publiczny w Szlezwiku-Holsztynie. Pełnił ponadto funkcję wykładowcy na uniwersytetach i w szkołach wyższych oraz był przewodniczącym Komitetu Ekspertów ds. powiązanych z medycyną Ochrony Środowiska przy Izbie Lekarskiej Szlezwiku-Holsztynu.

W 1991 roku otrzymał stypendium na Uniwersytecie Johna Hopkinsa w Baltimore w USA (epidemiologia). Jako członek niemieckiego Bundestagu w latach 1994-2009 był inicjatorem i rzecznikiem Komisji „Etyka i prawo współczesnej medycyny” oraz członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, gdzie przewodniczył Podkomisji ds. Zdrowia. Pełnił także funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Kultury, Edukacji i Nauki.

 

W 2009 roku dr Wodarg zainicjował powstanie komisji śledczej w Strasburgu, dotyczącej roli WHO w fałszywej pandemii H1N1 (świńska grypa), gdzie nadal pracował po zakończeniu kadencji jako ekspert naukowy. Od 2011 roku działa jako niezależny wykładowca uniwersytecki, lekarz i naukowiec. Do 2020 roku był dobrowolnym członkiem zarządu i szefem Grupy ds. Zdrowia w Transparency International Germany. Latem 2020 roku wraz z kilkoma prawnikami powołał oddolną komisję śledczą ds. koronawirusa, której celem jest wyjaśnienie wszelkich okoliczności związanych z obecną sytuacją tzw. pandemii. Dr Wolfgang Wodarg jest więc osobą, która posiada wszechstronną wiedzę dotyczącą tematyki tzw. pandemii SARS-CoV-2.

Na wzór niemieckiej komisji Instytut Ordo Medicus powołał w październiku 2021 roku niezależną, społeczną, oddolną i apolityczną Komisję śledczą ds. pandemii, również z udziałem prawników. Dwa posiedzenia niemieckiej komisji zostały przedstawione w języku polskim w II i IV tomie książki „Fałszywa pandemia. Krytyka naukowców i lekarzy”. Celem polskiej Komisji śledczej jest zebranie zarówno wiedzy naukowo-medycznej, jak również wszelkich informacji o nieprawidłowościach związanych z wprowadzeniem obostrzeń przez rządzących i paraliżu służby zdrowia, co pociągnęło za sobą grubo ponad 100 tys. nadmiarowych zgonów. Wiedza uzyskana w toku prac Komisji posłuży do wniesienia stosownych oskarżeń i, miejmy nadzieję, skazania winnych. Nie można nie starać się rozliczyć doprowadzenia do śmierci tak wielu osób z powodu błędnych, nienaukowych i antymedycznych decyzji, jakich dopuścili się rządzący wraz z ich ekspertami. Wszystkie posiedzenia Komisji są dostępne na naszej stronie internetowej: ordomedicus.org.

Działania Ordo Medicus, w tym powołana przez nas Komisja śledcza ds. pandemii, chcąc być niezależnymi, finansowane są wyłącznie z dobrowolnych darowizn. Na nasze zaproszenie przyjadą do Polski zarówno dr Wodarg, jak i prof. Bhakdi oraz prof. Reiss. Odbędą oni szereg spotkań z Polakami w całej Polsce i zostaną przesłuchani przez naszą Komisję. Uważamy, że warto zapraszać gości z zagranicy i organizować wydarzenia na merytorycznie światowym poziomie oraz inwestować w wiedzę i życie intelektualne w Polsce. Nie możemy bezczynnie patrzeć na medialną pandemię, która rujnuje nasze życie biologiczne, psychiczne i gospodarcze. Dlatego prosimy o regularne wspieranie, na miarę swoich możliwości finansowych, naszej pracy dla dobra Polaków, przyszłości naszych dzieci i naszego kraju. Wszelkie informacje dotyczące naszej działalności oraz wsparcia można znaleźć na stronie: ordomedicus.org.

 

Dr Mariusz Błochowiak

Prezes Zarządu Fundacji Ordo Medicus oraz przewodniczy Komisji śledczej ds. pandemii. Fizyk, studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i na Uniwersytecie w Ulm w Niemczech. Studia doktoranckie o specjalności fizyka polimerów odbył w Instytucie Maxa Plancka w Moguncji. Pracował ponad 4 lata w instytucie badawczym SINTEF w Norwegii. Opracował cztery tomy książki „Fałszywa pandemia. Krytyka naukowców i lekarzy”.

Spis treści

Słowo od Wydawcy
Słowo wstępne
Wprowadzenie
O błądzeniu i wprowadzaniu w błąd
Po czym można rozpoznać pandemię?
Moje doświadczenia z epidemiami
Świńska grypa i WHO
A potem przyszedł koronawirus
Viren – within you and without you
Nową zarazą jest test
Nadmierne wymagania z urzędu
Co się dzieje w klinikach i domach opieki?
Zabieg przy użyciu strzykawki
Pandemia jako narzędzie polityki
Nowy wspaniały świat
Korupcja instytucjonalna
Rola mediów
Gniew rośnie wraz ze zrozumieniem
Komisja ds. koronawirusa
Potęga narracji
Perspektywa 1: Konstytucyjna
Perspektywa 2: Nowy system opieki zdrowotnej
Podsumowanie