Historia fizyki w Polsce

139,00 

Liczba stron: 574

Kupując w naszym sklepie wspieracie Państwo Fundację Ordo Medicus.

Opis

Historia fizyki w Polsce to kompleksowy opis rozwoju polskiej fizyki na przestrzeni dziejów. Autor – Profesor Andrzej Kajetan Wróblewski, w swojej książce prezentuje rozwój polskich badań w dziedzinie fizyki na tle historii fizyki pozostałych krajów.

Historia fizyki w Polsce zawiera liczne biogramy polskich fizyków, wzbogacone o nieznane fakty z życia polskich naukowców, w tym życiorys Mikołaja Kopernika, życiorys Marii Skłodowskiej-Curie czy Mariana Smoluchowskiego.

Historia fizyki w Polsce składa się z 4 części, z których pierwsza obejmuje okres do utraty niepodległości w roku 1795. Część druga opisuje rozwój fizyki na ziemiach polskich w okresie zaborów. Część trzecia dotyczy fizyki w Polsce w okresie międzywojennym. Część czwarta to historia fizyki w Polsce po 1945 roku.

Dzięki książce Historia fizyki w Polsce:

  • poznasz mało znane fakty z życia polskich fizyków, mających wpływ na rozwój rodzimej, jak i światowej nauki;
  • uświadomisz sobie, z jakimi trudnościami i ograniczeniami technologicznymi oraz geopolitycznymi musieli zmagać się polscy fizycy;
  • dowiesz się, jak polska nauka wyglądała na tle rozwiązań światowych oraz jaki był wkład polskich fizyków w rozwój nauki i kultury światowej.

 

Z treści:

Józef Rogaliński przeprowadzał w swym poznańskim laboratorium doświadczenia z elektrycznością. W 1765 r. wydał niewielką broszurę „O dziwnych bursztynowania skutkach…” pod nazwiskiem swego ucznia Szczepana Turno. Był to opis doświadczeń czynionych podczas popisu publicznego. Rogaliński był zdania, że należy zastępować obce terminy nazwami polskim, dlatego też zamiast „elektryzacja” mówił „bursztynowanie”.

W podręczniku fizyki Osińskiego (1777) jest obszerny rozdział o elektryczności (s. 353–409), a w nim sporo wiadomości o piorunochronach. O piorunochronach pisali także Andrzej Trzciński, Józef Herman Osiński i Franciszek Scheidt. Ponadto Stanisław Bonifacy Jundziłł przełożył na język polski dzieło Giovanniego Beccarii.

W Warszawie pierwszy piorunochron został założony na Zamku Królewskim w 1784 r. Ludność była jednak nastawiona bardzo sceptycznie do tego wynalazku. Na obszarach utraconych przez Polskę wskutek rozbiorów trzeba było aż wydania specjalnych dekretów przez cesarza Austrii Józefa i króla Prus Fryderyka, którzy nakazywali zakładanie na dachach tych zabezpieczeń.

 

Oto nowa książka Andrzeja Kajetana Wróblewskiego, imponującego młodzieńczą energią nestora polskiej fizyki. Autor jest nie tylko wybitnym naukowcem, członkiem PAU, PAN oraz wielu Towarzystw Naukowych, wielokrotnym doktorem honoris causa, ale również prawym Obywatelem wybranym na Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w pamiętnym roku 1989. …Uwagę przyciągają zamieszczone w poszczególnych rozdziałach wyjątkowo interesujące uzupełnienia i dygresje do zasadniczej treści w formie ramek wypełnionych zdjęciami lub portretami naukowców, rysunkami aparatury, opisami dokonanych odkryć, stronami tytułowymi starych podręczników. W ramkach są również przytoczone fragmenty autobiografii i rozważania na temat istoty nauki oraz piękne pośmiertne noty, a nawet satyryczne urywki z gazet codziennych. Autor szczegółowo charakteryzuje naukowców i prowadzone przez nich badania. Jego renesansowa wiedza pozwala na opisywanie historii nauki z różnych perspektyw. …Historia fizyki w Polsce to dzieło imponujące zawartością treści i objętością, a zarazem znakomicie napisane. Adresowane jest przede wszystkim do wykładowców i nauczycieli fizyki. Jego lektura bardzo się przyda również czytelnikom zainteresowanym historią nauki, tak jak poprzednia wspaniała praca Andrzeja Kajetana Wróblewskiego – Historia fizyki.

Krzysztof Dołowy, Nowe Książki

Spis treści

Pobierz PDF

Przykładowe strony

Historia_fizyki w Polsce – 30-33_Część1.pdf