Operacja pandemia

49,00 

Kupując w naszym sklepie wspieracie Państwo Fundację Ordo Medicus.

Format A5, 209 s.

 

Kategoria:

Opis

To nie jest kolejna książka o wirusie!

Ta książka nie jest ani o wirusach, ani o chorobach, ani o ich leczeniu. To książka o sposobach, w jakie władza programuje ludzką świadomość, mając do dyspozycji media i kontrolując świat nauki. To książka o wojnie psychologicznej z ludźmi, którą wywołano pod pretekstem walki o zdrowie i bezpieczeństwo, wojny prowadzonej poprzez manipulację informacjami, sterowanie emocjami, nękanie i zastraszanie.

Używając prowokacyjnej formy i zadając niewygodne pytania autor zmusza czytelnika do zastanowienia się nad prawdziwą naturą demokratycznej władzy oraz rolą mediów i nauki w jej sprawowaniu. Ukazując radykalne zmiany w świecie, jakie wprowadza się przy okazji walki z wirusem, tłumaczy, jak uwolnić się od strachu, za pomocą którego władza próbuje rządzić ludźmi

Jak powiedział słynny detektyw Sherlock Holmes: „Gdy odrzucisz to, co niemożliwe, wszystko pozostałe, choćby najbardziej nieprawdopodobne, musi być prawdą”.

 

Prawda wyzwala – to nie tylko pusty slogan. Prawda rzeczywiście prowadzi do wolności. Dlatego istniejący system oparty jest na globalnym i wielowarstwowym kłamstwie. To najdoskonalszy sposób sprawowania władzy i egzekwowania posłuszeństwa, doskonalszy niż przemoc. Kiedy cię biją, wiesz o tym. Kiedy cię okłamują – zwykle nic nie podejrzewasz. Kiedy biją cię systematycznie, zaczynasz się buntować. Kiedy cię systematycznie okłamują, wierzysz coraz bardziej. Siłą mogą zniszczyć twoje ciało, ale nie muszą odebrać ci wolności, która jest w twojej świadomości. Za pomocą kłamstwa przejmują twoją świadomość, odbierają ci wolność, a potem przejmują ciało.

Wstęp

Wstęp do pierwszego wydania

11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła światową pandemię koronawirusa określanego kryptonimem COVID-19. Według ekspertów ów wyjątkowo niebezpieczny nowy wirus, cechujący się dużą zaraźliwością i wywołujący ciężką chorobę prowadzącą do śmierci, opanował już cały świat. Zbliżała się katastrofa. Przed ludźmi roztoczono dramatyczne prognozy: wirus w krótkim czasie może zabić 40 milionów ludzi na świecie, w tym w samych Stanach Zjednoczonych będą to dwa miliony. Nie ma leków, nie ma szczepionek, nie ma jak się bronić. Jedynym ratunkiem, jak przekonywano, jest zastosowanie restrykcyjnych ograniczeń i całkowita zmiana dotychczasowego trybu życia. Zamknięto szkoły, uczelnie, urzędy, restauracje i centra handlowe, wyłączono całe gałęzie przemysłu, ludziom nakazano pozostać w domach, nie przemieszczać się, zawieszono kursowanie pociągów i unieruchomiono cały transport lotniczy. Kolejne państwa zamykały granice, a ogarnięci panicznym strachem ludzie śledzili podawane nieustannie dane o ofiarach zarazy.

Po pewnym czasie okazało się jednak, że jedynym widocznym skutkiem ogłoszonej pandemii są owe restrykcje podjęte przez rządy. Efektów działania straszliwego wirusa nikt właściwie nie widział. Zachorowania były rzadkie, a jeśli już, to przypominały ciężką grypę, zaś śmiertelność dotyczyła głównie ludzi w podeszłym wieku i dotkniętych innymi chorobami. Co więcej, kiedy zaczęto sprawdzać statystki, okazało się, że w okresie ogłoszonej pandemii umierało mniej ludzi niż w ubiegłych latach, a osoby określane jako zakażone straszliwym wirusem w przeważającej mierze nie miały żadnych objawów.

W tej sytuacji pojawiły się pytania i wątpliwości. O co naprawdę tu chodzi? Czy rację mają ci, którzy domagają się restrykcyjnych działań, niczym w stanie wojennym, czy też ci, którzy twierdzą, że działania te nie mają żadnego racjonalnego uzasadnienia. Być może również tobie zdarzyło zastanawiać się nad tym: kto ma rację? Co właściwie się dzieje?

Jeśli tak, to książka ta jest dla ciebie. Od razu zaznaczam, że nie dotyczy ona ani wirusów, ani chorób, ani ich leczenia bądź zapobiegania im. To książka o tym, w jaki sposób władza może programować ludzką świadomość, mając do dyspozycji media i kontrolując świat nauki. Dotyczy ona technik manipulacji, sterowania emocjami i sposobów realizowania starej zasady „dziel i rządź”. Rozpoczęta w 2020 roku Operacja Pandemia jest tego najlepszym przykładem, pierwszym realizowanym w skali globalnej.

Aby jednak opisać środki użyte w tej operacji i wyjaśnić jej sukces, muszę najpierw ukazać podstawowe mity, które pozwalają dziś programować myślenie ludzi Zachodu. Wiara w te mity – przyjmowane bezrefleksyjnie i często nieświadomie – sprawia, że obecnie wprowadzane zmiany w ogóle są możliwe. Kwestię tę omawiam w Rozdziale I, pokazując, w jaki sposób, podważając oficjalną mitologię, można rozpocząć proces uwalniania swojej świadomości. Rozdział II poświęcony jest metodom, za których pomocą władza rządzi, czyli poprzez sianie paniki i wzbudzanie lęku, omawiam tam też scenariusze pandemii z roku 2009- 2010 oraz 2020. W Rozdziale III przedstawiam podstawowe symbole mitologii, którą wytworzono na użytek Operacji Pandemia 2020 oraz ich wpływ na ludzkie myślenie i emocje. Rozdział IV to bilans zysków i strat, którego dokonanie jest niezbędne, aby odpowiedzieć na pytanie stawiane w Rozdziale V: jaki jest cel tego wszystkiego i kto za tym stoi? W rozdziale tym przedstawiam kilka hipotez, które pozwalają lepiej zrozumieć, o co naprawdę tu chodzi. Ostatni, VI Rozdział, poświęcony jest sposobom, dzięki którym możesz przetrwać tę wojnę psychologiczną i ochronić swoją świadomość przed atakiem.

Dwa i pół tysiąca lat temu grecki filozof Platon napisał: „Ludzie przeważnie są tylko marionetkami i rzadko kiedy dotykają prawdy”. Jednak, jak wiemy skądinąd, prawda wyzwala, a szukanie jej sprawia, że człowiek odzyskuje wolność. Prawdziwa wolność zaś polega na uwolnieniu się od strachu.

Wrzesień 2020 roku

Spis treści

Spis treści
Wstęp do drugiego wydania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Wstęp do pierwszego wydania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Rozdział I
Najprostsze wyjaśnienie wszystkiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Pastuchy i stado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Stara i nowa władza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Rządzenie świadomością . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Pięć mitów, które nie pozwalają zrozumieć świata . . . . . . . . . . . .17
Nowoczesna Inkwizycja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Pięć założeń, które trzeba przyjąć, jeżli chce się zrozumieć świat . . . .28
Najważniejsza zasada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Człowiek wolny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Rozdział II
Rządzenie za pomocą strachu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Cztery najważniejsze straszaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Gruntowanie świadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Medialna zaraza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Wirusy ze Wschodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Panika na pokładzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Przebieg Operacji Pandemia 2009-2010 . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Przygotowanie do nowej operacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Operacja Pandemia 2020: scenariusz manipulacji . . . . . . . . . . . .58
Wojna psychologiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

Rozdział III
Mitologia zarazy .75
Wirus.76
Zaraźliwość.82
Dystans, kwarantanna i maseczki .86
Ofiary .93
Testy .102
Szczepionki .106
Lockdown .111
Rozdział IV
Rachunek zysków i strat .113
Poszerzenie zakresu władzy.115
Kumulacja własnosci .118
Od świata analogowego do cyfrowego.121
Rewolucja na rynku pracy .124
Koniec tradycyjnej edukacji .126
Likwidacja gotówki i wszechwładza banków .128
Władza nad zdrowiem i życiem .131
Rozpad osobowości .135
Rozdział V
Dokąd to zmierza? .139
Wirus jako fałszywa flaga.139
Elita władzy – psychopaci .141
Zło w szacie dobra .144
Świat zachodni na krawędzi .147
Wielki skok i wielki reset .153
Plany budowania utopii. Jak czytać oficjalne dokumenty .157
Nowy wspaniały świat jako globalny kołchoz .164
Nowa polityka ekonomiczna .169
Nowa polityka społeczna .177
Totalitarna globalna autokracja .188
Rozdział VI
Wolność od strachu .193
Przyszłość jest niepewna.195
Śmierć jest pewna .197
Naiwność bywa zabójcza.198
Możesz być wolny, jeśli pokonasz strach .201
Niezamierzone skutki zamierzonych działań .206