Sztuka argumentacji. Rozszerzone ćwiczenia w badaniu argumentów

54,00 

Liczba stron: 200

Kupując w naszym sklepie wspieracie Państwo Fundację Ordo Medicus.

Kategorie: ,

Opis

Książka stanowi nową, poprawioną i powtórnie opracowaną wersję znanego od wielu lat, wysoko cenionego przez wykładowców i studentów, pierwszego w piśmiennictwie polskim podręcznika analizy argumentów i krytycznego myślenia. Omówionych zostało w niej większość najważniejszych zasad analizy i oceny argumentów – czytelnik dowie się m.in. jak wykrywać argumenty w dłuższych wypowiedziach, jak obrazować ich strukturę, jak rozpoznawać różnorodne schematy argumentacyjne i jak następnie oceniać oparte na nich argumenty. Dodatkowo książka zawiera przyjazne wprowadzenie do zagadnień statystyki i logiki formalnej.

Istotną część podręcznika stanowią zadania do samodzielnego rozwiązania. Ich wykonanie stanowi świetny trening krytycznego myślenia – uczy oceniać wartość słyszanych argumentów, a także uczula na różnorodne błędy i nadużycia spotykane w argumentacji. Co ważne, zawarty w książce materiał ćwiczeniowy oparty jest w dużej mierze na rzeczywistych argumentach, zaczerpniętych bezpośrednio z praktyki życia społecznego.

Książka oferuje niezastąpioną pomoc dla wszystkich zainteresowanych sztuką argumentacji – dziennikarzy, prawników, polityków, specjalistów reklamy, marketingu i zarządzania, działaczy społecznych, filozofów, duchownych, psychologów. Może służyć jako podręcznik przydatny w uniwersyteckich wykładach przedmiotów takich jak krytyczne myślenie, retoryka dziennikarska czy logika dla kierunków humanistycznych, a także jako pomoc w rozmaitego typu zajęciach fakultatywnych w szkołach średnich.

Spis treści

Wstęp 7

Część I Wstępna analiza argumentów 11

Rozdział 1 Wypowiedź argumentacyjna. Argument 13

Rozdział 2 Standaryzacja argumentu 19

Rozdział 3 Struktura argumentu. Diagram argumentu 29

Część II Ocena argumentów 37

Rozdział 4 Ogólne kryteria oceny argumentów 39

Rozdział 5 Metoda dwóch zasadniczych pytań 45

Rozdział 6 Argumenty z autorytetu 55

Rozdział 7 Argumenty z konsekwencji 63

Rozdział 8 Argumenty ad absurdum 69

Rozdział 9 Argumenty równi pochyłej 75

Rozdział 10 Argumenty o przyczynowości 89

Rozdział 11 Argumenty ad hominem 101

Rozdział 12 Argumenty z podobieństwa 111

Rozdział 13 Kontrargumenty analogiczne 123

Część III Materiały uzupełniające 129

Rozdział 14 Zdania statystyczne 131

Rozdział 15 Wnioskowanie statystyczne 153

Rozdział 16 Elementy logiki formalnej – wynikanie logiczne 169

Bibliografia 199