lis 25, 2021 | dr Mariusz Błochowiak

Prof. med. Sucharit Bhakdi, wybitny naukowiec, który znajduje się w ścisłej czołówce uczonych walczących w Niemczech z nieuzasadnionymi medycznie i naukowo obostrzeniami rządowymi, przyjedzie na zaproszenie Ordo Medicus do Polski! Weźmie udział w posiedzeniu Komisji śledczej ds. pandemii oraz wygłosi trzy wykłady z udziałem publiczności. Wszystkie prelekcje i posiedzenie będą transmitowane do internetu. Szczegóły dotyczące terminów i miejsc spotkań zostaną podane w odpowiednim czasie.

Organizacja jego przyjazdu wiąże się z dużymi kosztami (podróży, tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne, wynajem sal, obsługa techniczna, itp.). Dlatego zachęcamy i prosimy o hojne wsparcie na miarę swoich możliwości finansowych: https://ordomedicus.org/wspieram/

Głos prof. Bhakdiego dociera również poza granicę naszego sąsiada, jak choćby do Polski, gdzie ukazały się (wraz z prof. Kariną Reiss) dwie jego książki. Druga została wydana w wydawnictwie Ordo Medicus.

Prof. Bhakdi odwiedzi nasz kraj wraz ze swoją żoną Kariną Reiss, która od 15 lat zajmuje się badaniami naukowymi w dziedzinie biochemii, biologii komórki i medycyny. Prowadzi również wykłady w tym zakresie. Jej zawodowe kwalifikacje są poświadczone przez wyróżnienia i ponad 50 oryginalnych artykułów w międzynarodowych czasopismach naukowych, które były cytowane ponad 3500 razy. Jej indeks Hirscha to 40, co odpowiada bardzo wysokiemu poziomowi.

Prof. dr med. Sucharit Bhakdi – naukowiec i lekarz, wybitny specjalista w  dziedzinie mikrobiologii i  epidemiologii
chorób zakaźnych oraz immunologii. Przez 22 lata był dyrektorem Instytutu Mikrobiologii Medycznej i Higieny na Uniwersytecie w Moguncji w Niemczech. Autor kilkuset publikacji naukowych, jeden z najczęściej cytowanych naukowców w dziedzinie medycyny w Niemczech. Jego indeks Hirscha to 86, co odpowiada poziomowi noblistów.

W  latach 1990–2012 był redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Medical Microbiology and Immunology”.
Prof. Sucharit Bhakdi otrzymał kilkanaście wyróżnień za swoją pracę naukową.