wrz 25, 2021 | dr n. med. Marek Błażejak

Od niemal roku prezes Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) profesor Andrzej Matyja wraz z Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej (NROZ) Grzegorzem Wroną nękają lekarzy, którzy ośmielili się wytknąć rządowi liczne błędy w zarządzaniu kryzysem koronawirusowym i domagali się szerokiej debaty publicznej na temat walki z covid. Zamiast zaproszenia do debaty, sygnatariusze apeli do polskich władz otrzymali od rzecznika Wrony wezwania na przesłuchania w NIL oraz zostali wystawieni na szykany i próby ośmieszenia. Mimo że wiele obaw wyrażanych przez „niepokornych medyków” potwierdziło się w życiu, panowie Matyja i Wrona ciągle próbują ich zastraszyć i zmusić do milczenia. Sprawą zajął się nowy Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO), profesor Marcin Wiącek.

W liście z 23.09.2021 zaadresowanym do rzecznika Wrony RPO wzmacnia pozycję sygnatariuszy i prosi o wyjaśnienie dlaczego przesłuchania lekarzy odbywają się z pominięciem okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej, którym to podlegają sygnatariusze apeli do władz. Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1342) postępowanie wyjaśniające w stosunku do sygnatariuszy winien prowadzić okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej wyznaczony przez NROZ. Tymczasem, wbrew tej regulacji, sprawy lekarzy zostały podjęte do prowadzenia bezpośrednio przez NROZ, co w ocenie jednego z prześladowanych medyków, Ryszarda Rutkowskiego z kliniki uniwersyteckiej w Białymstoku, stanowi naruszenie przepisów o właściwości oraz instancyjności postępowania. Jednocześnie dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego RPO, Mirosław Wróblewski, stwierdził w liście do profesora Rutkowskiego, że prezentowanie poglądów, które nie pozostają w zgodzie z przeważającym stanowiskiem nauki, jeśli tylko znajdują oparcie w rzetelnych badaniach naukowych, nie może – w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich – prowadzić do podejmowania względem lekarzy działań dotyczących odpowiedzialności zawodowej.

Poniżej publikujemy korespondencję pomiędzy RPO a NROZ oraz profesorem Rutkowskim. Jak do tej pory skutek działań pana Matyji i Wrony jest odwrotny od zamierzonego. NIL nie udało się zamknąć ust sygnatariuszom apeli, a coraz większa część społeczeństwa dostrzega, że dzieje się niesprawiedliwość i odważni lekarze jak Rutkowski w większości swoich spostrzeżeń mają rację.

Będziemy na bieżąco informować o rozwoju sytuacji.


 

2021.09.23 RPO do NROZ

2021.09.23 RPO do Ryszarda Rutkowskiego

2021.05.05 RPO do NROZ

2021.05.14 NROZ do RPO

http://www.apelnaukowcowilekarzy.pl/