sie 31, 2021 | Ordo Medicus

W związku z natarczywą propagandą medialną i rządową, dotyczącą zachęcania do masowego przyjmowania eksperymentalnych preparatów, określanych mianem „szczepionek”, przez polskie społeczeństwo, co więcej, rozpoczęciem programu podawania owych preparatów powstałych na bazie inżynierii genetycznej  nieletnim w polskich szkolach, co może stanowić poważne zagrożenie dla ich zdrowia i życia, z uwagi na eksperymentalny charakter tych preparatów i brak znajomości długoterminowych następstw ich stosowania, powstał pomysł, aby środowisko niezależnych lekarzy zorganizowało cykl spotkań z zainteresowanymi mieszkańcami na polskiej prowincji, gdzie dociera głownie oficjalna rządowa narracja, a mieszkańcy mniejszych miejscowości, mimo nierzadko sceptycyzmu wobec podejmowanych przez władze działań , nigdy nie mieli okazji usłyszeć o konferencjach organizowanych przez nasze środowiska.

Inicjatywa ta w założeniu ma polegać na zorganizowaniu szeregu bezpośrednich spotkań z ludźmi w mniejszych miastach i miasteczkach, ma stanowić wsparcie i utwierdzenie rodziców dzieci, którzy wahają się czy poddać swoje dziecko tzw. „wyszczepieniu na covid”.

Zwracamy się z prośbą do niezależnych lekarzy o włączenie się w akcję, gdyż często nie wiemy, iż w miejscowości leżącej kilkanaście kilometrów od miejsca zamieszkania danego lekarza z naszego środowiska, mogą zamieszkiwać osoby mające podobne spojrzenie na kwestie szczepień, a potrzebujące bezpośredniego kontaktu z lekarzem, którzy wyjaśniłby ich wątpliwości i utwierdził we właściwym sceptycznym podejściu do podawania tych eksperymentalnych preparatów. Chęć takiego spotkania zgłasza każda osoba, która byłaby w stanie zgromadzić co najmniej 10 osób ze swojego otoczenia poprzez wysłanie maila na adres zaproslekarza@gmail.com, a  spotkanie mogłoby się odbyć nawet w domu, bloku osoby zapraszającej lekarza,  gdziekolwiek, gdzie byłoby miejsce do krótkiej prelekcji i wymiany poglądów. Oczywiście im więcej osób tym lepiej.

Optymalnie byłoby gdyby lokalnie takie wydarzenie nagłośnione zostało przez osobę zapraszającą (kilka plakatów, nawet wydrukowanych na własnej drukarce) tak, by wiadomość dotarła do maksymalnie szerokiego grona odbiorców. Poprzez kontakt mailowy z zaproslekarza@gmail.com,  dojdzie do takiego ustalenia terminów spotkań, by zaplanować to optymalnie zarówno dla zapraszajacych, jak i dla danego medyka. Akcja planowana jest na następne kilka tygodniach, które być może będą kluczowe dla naszej przyszłości, ponieważ pokażą,  jaki odsetek Polaków zgodzi się ulec terrorowi sanitarnemu, co bedzie skutkowało przejściem do następnych etapów jak pozbawienie obywateli gotówki, wprowadzenie systemu kredytu społecznego itd.

Kwestie finansowe takie, jak zwrot kosztów dojazdu są oczywiście do uzgodnienia i z reguły byłyby pokrywane przez zapraszajacych, bądź w ramach publicznej zbiórki na np. zrzutka.pl

Tę inicjatywę należy traktować jako wsparcie dla dotychczasowych bezcennych działań takich środowisk jak PSNLiN, grupa C19, czy Ordo Medicus.

lek. Piotr Rubas