lis 28, 2022 | Ordo Medicus

1 grudnia (czwartek) o godz. 18:00 w Warszawie w Domu Technika NOT na ul. Czackiego 3/5 odbędzie się konferencja na temat szczepień dorosłych i grup ryzyka przeciw COVID-19.  Wydamy również oświadczenie i uzasadnienie naukowo-medycznego dotyczące tej kwestii.

W konferencji wezmą udział:

prof. n. med. Grzegorz Raczak
dr. n. med. Zbigniew Martyka
dr n. med. Piotr Witczak
lek. Paweł Basiukiewicz
lek. Anna Martynowska
lek. Jerzy Milewski
lek. Tomasz Wołoszyn
dr Mariusz Błochowiak

Konferencję będziemy również transmitować na naszym kanale na Facebooku, Twitterze i na naszej stronie internetowej, a ponadto na wielu innych zaprzyjaźnionych kanałach.

Serdecznie Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji i do jej wsparcia.
Fundacja, żeby być niezależną utrzymuje się tylko z darowizn i sprzedaży książek:

https://ordomedicus.org/wspieram/
https://zrzutka.pl/dzialania-fundacji-ordo-medicus
https://ordomedicus.org/sklep/

Darowizny można odliczać od dochodu.
Inicjatywy podejmujmy na tyle, na ile starcza nam środków.

 

Prof. dr. hab. n. med. Grzegorz Raczak – lekarz kardiolog, Kierownik Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca w Gdańsku, Kierownik Drugiej Katedry Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, członek wielu polskich i zagranicznych towarzystw naukowych. Posiada liczne wyróżnienia i odznaczenia, jak na przykład:

– wyróżnienie Gdańskiego Towarzystwa Naukowego za najlepszy doktorat w dziedzinie nauk biologiczno-medycznych
– srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez prezydenta RP
– odznaka 'Zasłużony’ dla Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
– złoty krzyż zasługi
– Medal 'Zwycięska Nike’ Związku Inwalidów Wojennych za bezinteresowną pomoc i szacunek okazywany dla etosu żołnierza weterana i zasług w obronie Ojczyzny.
– medal pamiątkowy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej za szczególną opiekę okazywaną żołnierzom Armii Krajowej
– Odznaczenie Polskiej Federacji Nordic–Walking – Człowiek roku 2018.

Prof. Grzegorz Raczak jest  recenzentem polskich i zagranicznych czasopism naukowych, jak: Folia Cardiologica, Clinical Autonomic Research i Kardiologia Polska oraz autorem lub współautorem ponad 200 artykułów w czasopismach medycznych, które były cytowane ponad 9000 razy, ponadto 16 rozdziałów w monografiach na tematy kardiologiczne i w podręcznikach dla studentów. Jego indeks Hirscha to 27.

Prof. Raczak był też posłem na Sejm RP 8 kadencji oraz wieloletnim konsultantem Województwa Pomorskiego ds. Kardiologii. Jego podstawowe zadanie życiowe to pomaganie chorym ludziom.

 

Dr n. med. Zbigniew Martyka, specjalista chorób wewnętrznych i zakaźnych, kierownik Oddziału Obserwacyjno-
-Zakaźnego Szpitala ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej. Ukończył studia na wydziale lekarskim Wojskowej Akademii
Medycznej w Łodzi w 1981 roku, a następnie odbył staż lekarski w 5. Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie. Po jego ukończeniu pracował jako kierownik ambulatorium w jednostce wojskowej, równocześnie odbywając praktykę specjalizacyjną w dziedzinie chorób wewnętrznych w Szpitalu Lotniczym w Dęblinie. Po zdaniu egzaminu specjalizacyjnego został skierowany do pracy w Szpitalu Uzdrowiskowym w Krynicy, gdzie pracował na oddziale diabetologicznym.

Tam też rozpoczął specjalizację II stopnia z chorób wewnętrznych, a wraz z nią staże w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie. W tym samym czasie rozpoczął pisanie pracy doktorskiej. Po zdaniu egzaminu specjalizacyjnego II stopnia i po obronie pracy doktorskiej uległ wypadkowi (złamanie kręgosłupa) i odszedł z wojskowej służby zdrowia. Następnie kontynuował pracę w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym Szpitala ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie podjął decyzję o rozpoczęciu kolejnej specjalizacji w dziedzinie chorób zakaźnych. Po jej ukończeniu od 2000 roku prowadzi Oddział Obserwacyjno-Zakaźny w tamtejszym szpitalu.

Dr n. med. Piotr Witczak, biolog medyczny (specjalność: immunologia), autor 15 publikacji naukowych w dziedzinie biologii/immunologii komórkowej. W latach 2013-2015 pełnił funkcję kierownika projektu badawczego „Odpowiedź mastocytów na stymulację syntetycznymi analogami genomów wirusowych (ligandy TLR3 i TLR7)” na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Karierę zawodową kontynuował jako analityk technologii medycznych w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) w Warszawie. Zajmował się farmakoekonomiką, prowadził wykłady z Evidence-based Medicine (medycyna oparta na dowodach naukowych)Był współkoordynatorem merytorycznym projektu „Racjonalne decyzje w systemie ochronie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej” realizowanym przez AOTMiT.

lek. Paweł Basiukiewicz – specjalista chorób wewnętrznych,  kardiolog, elektrokardiolog.  Kierownik oddziału COVID w okresie od października 2020 do czerwca 2021 roku.

Autor i współautor raportów: „Ani jednej łzy –  ochrona zdrowia w pandemii”, wyd. WEI oraz „Ograniczenia praw i wolności wprowadzone w Polsce w związku z epidemią Covid-19. Część druga – aspekty zdrowotne”, wyd. naukowe Ordo Iuris.

lek. Anna Martynowska – kierownik przychodni im. Marianny Oriańskiej w Stroniu Śląskim.

Lek. Jerzy Milewski – przedsiębiorca, ekspert rynku farmaceutycznego i medycznego.

W 1982 r. ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku – Wydział Lekarski. W czasie pracy w Akademii Medycznej uzyskał  specjalizację z Chorób Wewnętrznych. Działalność naukową prowadził w obszarze diabetologii.

W 1999 r. ukończył Podyplomowe Studium Marketingu i Zarządzania na Wydziale Ekonomii i Zarządzania na Politechnice Gdańskiej, a następnie po kierunkowych studiach uzyskał tytuł MBA.

Współzałożyciel oraz członek zarządu oraz rady nadzorczej kilku firm, które odniosły sukces głównie w branży medycznej, farmaceutycznej i biotechnologicznej.

Pierwsze doświadczenia w życiu zawodowym zdobył jako lekarz-klinicysta-nauczyciel akademicki w Akademii Medycznej w Gdańsku.

Swoją aktywność społeczną realizował jako inicjator i członek Zespołu Doradczego (2006 r.) przy Ministrze Zdrowia (prof. Zbigniew Religa) ds. przygotowania założeń zmian w systemie ochrony zdrowia „Polskie Zdrowie” oraz jako członek władz organizacji gospodarczych.

Od 2010 r. zaangażowany był jako koordynator regionalny, a od 2015 do 2019 r. jako wiceprezes Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Od 2014 do 2018 r. był radnym Miasta Gdańska.

Jako członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP w latach 2015 -2020 uczestniczył w pracach sekcji Nauka i Innowacje, sekcji Ochrona Zdrowia oraz sekcji Gospodarka i Przedsiębiorczość.

Jest gdańszczaninem z urodzenia i wyboru. Wraz z żoną Elżbietą Małgorzatą mają czwórkę dzieci i czwórkę wnuków. Wszyscy mieszkają w Gdańsku

Lek. Tomasz Wołoszyn – specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Należał do Amerykańskiego Stowarzyszenia Anestezjologów.

Wyemigrował do Kanady w 1989 roku, gdzie pracował kolejno jako asystent pielęgniarstwa, żołnierz w kanadyjskich siłach zbrojnych, technik laboratoryjny na Uniwersytecie w Ottawie na Wydziale Medycyny Komórkowej i Molekularnej oraz jako kliniczny asystent lekarza na oddziale kardiologii zabiegowej w laboratorium radiologii naczyniowej.

W 1997 roku przeniósł się do USA, gdzie odbył szkolenie w dziedzinie anestezjologii i pracował jako asystent profesora (nauczyciel akademicki) na Uniwersytecie Medycznym w stanie Arkansas do 2008.

W latach 2008-2012 praktykował jako anestezjolog w szpitalu wojskowym na terenie Lotniczej Bazy Wojskowej koło Las Vegas, a w latach 2013 – 2014 roku pełnił funkcję anestezjologa w szpitalu weteranów wojennych w stanie Arizona.

Od 2014 pracował jako anestezjolog kontraktowy świadcząc usługi anestezjologiczne na terenie metropolii Phoenix, miedzy innymi w Laser Spine Institute oraz wielu szpitalach stanowych na terenie USA.

Po powrocie do Polski w 2018 roku pracował jako anestezjolog w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie, a obecnie jest zatrudniony w prywatnej opiece medycznej.

Dr Mariusz Błochowiak – prezes Fundacji Ordo Medicus – zrzeszenia lekarzy i naukowców na rzecz zdrowia, wolności, prawdy i niezależnej nauki. Przewodniczy apolitycznej, społecznej i niezależnej Komisji śledczej ds. pandemii. Opracował i opatrzył wstępem 5 tomów książki „Fałszywa pandemia. Krytyka naukowców i lekarzy”.

Doktor fizyki, pracował naukowo w Instytucie Maxa Plancka w Moguncji oraz w instytucie badawczym SINTEF w Norwegii. Interesuje się metodologią i filozofią nauki oraz relacją między wiarą a nauką.