lut 27, 2021 | Ordo Medicus

Zgodnie z informacją o produkcie AstraZeneca publikowaną przez EMA (pkt.2 poniżej) przyjmujący ten preparat szczepionkowy otrzymują „genetycznie modyfikowane organizmy – GMO”. Istotnym składnikiem szczepionki są „zmodyfikowane genetycznie komórki z ludzkich embrionów”.

Teraz staje się całkowicie jasne, dlaczego na krótko przed wprowadzeniem na rynek szczepionek Unia Europejska zmieniła przepisy dotyczące GMO, wyjmując te eksperymentalne produkty spod dotychczasowych regulacji prawnych. Gdyby przepisy te pozostawały w mocy do chwili obecnej, wprowadzanie szczepionek na rynek wymagałoby przejścia dodatkowych procedur oraz uzyskania zgody szczepionych na stosowanie u nich technologii GMO. Dziwne, że tego rodzaju akrobacja prawna nie wzbudziła oburzenia ekologów, którzy zwyczajowo walczą przeciwko manipulacji genetycznej zwierząt i roślin. Jak wiadomo jednak nie od dziś, człowiek nie odgrywa najważniejszej roli w przesiąkniętym lewicową ideologią ruchu ekologów.