RPO domaga się wyjaśnień od Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej NIL

Od niemal roku prezes Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) profesor Andrzej Matyja wraz z Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej (NROZ) Grzegorzem Wroną nękają lekarzy, którzy ośmielili się wytknąć rządowi liczne błędy w zarządzaniu kryzysem koronawirusowym i domagali się szerokiej debaty publicznej na temat walki z covid. Zamiast zaproszenia do debaty, sygnatariusze apeli do polskich władz otrzymali od rzecznika Wrony wezwania na przesłuchania w NIL oraz zostali wystawieni na szykany i próby ośmieszenia. Mimo że wiele obaw wyrażanych przez „niepokornych medyków” potwierdziło się w życiu, panowie Matyja i Wrona ciągle próbują ich zastraszyć…

Oświadczenie profesora Rutkowskiego w sprawie nagonki Naczelnej Izby Lekraskiej na lekarzy

Białystok, 13 września  2021 . Prof. dr hab. med. Ryszard Rutkowski   Sygn. akt.: NRO-30/20   Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej lek. Grzegorz Wrona Naczelna Izba Lekarska ul. Sobieskiego 110 lok. 16 00-764 Warszawa   Do wiadomości Prezes NIL Prof. dr hab. med. Andrzej Matyja   OŚWIADCZENIE Niniejszym informuję iż odmawiam udziału w planowanym,  stricte politycznym procesie, którego celem w moim odczuciu jest zastraszenie mnie i zmuszenie, jako profesora medycyny,  naukowca z 40 letnim, poważnym dorobkiem naukowym z zakresu immunologii klinicznej, alergologii i innych tematów badawczych oraz klinicysty, specjalisty z zakresu…