Inicjatywa obywatelska „Nigdy więcej zdalnej nauki”

Fundacja Rzecznik Praw Rodziców zainicjowała ważny projekt obywatelski „Nigdy więcej zdalnej nauki”. Skierowany jest on do wszystkich rodziców oraz nauczycieli zatroskanych pogarszającą się jakością nauki w szkołach oraz uszczerbkami na zdrowiu dzieci i personelu szkolnego w związku z zamykaniem szkół i uniemożliwieniem nauki stacjonarnej. Od czasu wprowadzenia zdalnej nauki uczniowie przytyli, cierpią na wady wzroku i kręgosłupa, obniżyła się ich kondycja fizyczna. Do tego doszły zaburzenia jedzenia, stany lękowe, depresje, poczucie osamotnienia, a także niestety wzrost samobójstw. Zdalne nauczanie stanowi też obciążenie dla wielu rodziców, którzy mają swoje własne obowiązki…