List ocalonych z obozów koncentracyjnych do EMA

holocaust

W sierpniu 2021 roku ocaleni z obozów koncentracyjnych, ich synowie, córki i wnuki wysłali list do EMA, żeby powstrzymać kolejny holokaust. Link do dokumentu przetłumaczonego na j. polski https://doctors4covidethics.org/wp-content/uploads/2021/09/Stop-Holocaust_EMA_PL.pdf   My dla ludzkości Jesteśmy międzynarodowym stowarzyszeniem prawników, lekarzy, naukowców, dziennikarzy oraz przedstawicieli innych zawodów. Reprezentujemy interesy wszystkich ludzi na świecie, którzy dążą do życia w wolności, samostanowieniu, godności i prawdomówności. 25.08.2021 EMA Pani Emer Cooke Domenico Scarlattilaan 6 1083 HS Amsterdam Holandia ZATRZYMAĆ HOLOCAUST Szanowni Państwo, My, którzy przeżyliśmy zbrodnie wojenne popełnione na ludzkości w czasie II wojny światowej, czujemy…