RPO domaga się wyjaśnień od Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej NIL

Od niemal roku prezes Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) profesor Andrzej Matyja wraz z Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej (NROZ) Grzegorzem Wroną nękają lekarzy, którzy ośmielili się wytknąć rządowi liczne błędy w zarządzaniu kryzysem koronawirusowym i domagali się szerokiej debaty publicznej na temat walki z covid. Zamiast zaproszenia do debaty, sygnatariusze apeli do polskich władz otrzymali od rzecznika Wrony wezwania na przesłuchania w NIL oraz zostali wystawieni na szykany i próby ośmieszenia. Mimo że wiele obaw wyrażanych przez „niepokornych medyków” potwierdziło się w życiu, panowie Matyja i Wrona ciągle próbują ich zastraszyć…