Przemówienie Thierry’ego Baudeta w holenderskim parlamencie nt. agendy Covid-19

Przemówienie w parlamencie holenderskim - Thierry Baudet - wrzesień 2021

Poniżej przedstawiamy transkrypcję przemówienia Thierry’ego Baudeta w holenderskim parlamencie na temat agendy Covid-19 https://www.youtube.com/watch?v=iAxuvTzWJLY Dodatkowe wstawki dodane ze strony TVD https://www.fvd.nl/volledige-speech-van-thierry-baudet-bij-de-algemene-politieke-beschouwingen-2021   Pani Przewodnicząco, Dzisiaj zdecydowanie zwracam się do wszystkich osób w Holandii, zaszczepionych czy nieszczepionych. Do tych, którzy boją się wirusa korony i tych, którzy się go nie boją. Do zdenerwowanych dziennikarzy i tych z otwartymi umysłami. Cytując Hansa van Mierlo: „Muszę spróbować powiedzieć to dobrze”. I opublikuję ten tekst w całości na naszej stronie, wraz z przypisami i tekstami źródłowymi). Nowy rodzaj szczepionek Więc… Pani Przewodnicząco! W 2009…

Thierry Baudet’s speech in Dutch parliament about the agenda behind Covid-19

Transcription of the video https://www.youtube.com/watch?v=iAxuvTzWJLY with some inserts from the TVD website https://www.fvd.nl/volledige-speech-van-thierry-baudet-bij-de-algemene-politieke-beschouwingen-2021 Madam Chair, Today, I emphatically address all people in the Netherlands, vaccinated or unvaccinated. Afraid of corona or not afraid. Angry journalist, or open minded. To quote Hans van Mierlo: “I have to try to say it well.” And I will publish this text in full on our site, with footnotes and source acknowledgment). New kind of vaccines So.. Madam Chair! In 2009 Ab Osterhaus published a now famous article in the renowned international professional journal “Vaccine”,…