lut 6, 2023 | dr Mariusz Błochowiak

„Biała księga pandemii koronawirusa” jest już dostępna w wersji angielskiej (z wyjątkiem części prawnej) m.in. w sklepie Amazon. Książka ukazała się w wersji elektronicznej (jako ebook) oraz w oprawie zarówno miękkiej, jak i twardej.

Niestety ze względu na treść książki Amazon nie zgodził się na wewnętrzną (płatną!) promocję, dzięki której znacznie więcej osób mogłoby się o niej dowiedzieć. Dlatego tym bardziej prosimy i zachęcamy do rozesłania informacji o istnieniu naszej księgi swoim anglojęzycznym znajomym na całym świecie.

Zachęcamy również do wsparcia (płatnej) promocji, która chcemy uruchomić na Twitterze:

Wspieraj nas

„Biała księga pandemii koronawirusa” bazuje na ponad 700 publikacjach naukowych i jest to najprawdopodobniej pierwsza i jedyna taka książka na świecie, która omawia w sposób kompleksowy najważniejsze zagadnienia związane z tzw. pandemią koronawirusa.

Wersja angielska „Białej księgi” to wkład Fundacji Ordo Medicus w światowe rozprawienie się z fałszywą pandemią.

The Dark Sides of the False Coronavirus Pandemic is most probably the first and the only book in the world that discusses all the important aspects related to the great health-political-economic crisis in a comprehensive way based on hundreds (700+) of scientific articles.


Issues analyzed include:
• COVID-19 vaccinations
• COVID-19 diagnostics, specifically RT-PCR molecular tests
• Masks
• Lockdown
• The functioning of health care during the COVID-19 pandemic
• The reliability of official statistics for cases ‘with covid’ and ‘from covid’
• School closures during the “COVID-19 pandemic”
• Surface disinfection
• Social distancing
• Screening
• Temperature measurement
• Travel restrictions during the “COVID-19 pandemic”

The book helps readers to gain in-depth knowledge about the so called coronavirus
pandemic and to expose the deception of it in a broad context.

It is possible that lockdown will go down as one of the greatest peacetime policy failures in modern history – Allen 2021, International Journal of the Economics of Business

We believe a comprehensive risk/benefit assessment of the mRNA vaccines questions them as positive contributors to public health – Seneff et al. 2022, Food and Chemical Toxicology

We present evidence on fast entry of BNT162b2 into the cells and subsequent intracellular
reverse transcription of BNT162b2 mRNA into DNA – Aldén et al. 2022, Current Issues in Molecular Biology

The autopsy results of two adolescent boys who were found dead in bed on the third and fourth day after receiving the second dose of the Pfizer-BioNTech’s COVID-19 vaccine were presented. The results showed that: “The myocardial injury seen in these postvaccine hearts is different from typical myocarditis and has an appearance most closely resembling a catecholamine-mediated stress (toxic) cardiomyopathy”– Gill et al. 2022, Archives of Pathology & Laboratory Medicine

School closures were over-weighted against the mitigation of coronavirus disease 2019 (COVID-19) transmission – Tan 2021, Medicine