gru 29, 2022 | Ordo Medicus

Dr Mariusz Błochowiak

Prezes Fundacji Ordo Medicus
– zrzeszenia lekarzy i naukowców
na rzecz zdrowia, wolności, prawdy i niezależnej nauki.
Przewodniczy apolitycznej, społecznej i niezależnej Komisji śledczej ds. pandemii.
Opracował i opatrzył wstępem 5 tomów książki „Fałszywa pandemia. Krytyka naukowców i lekarzy”.
Doktor fizyki, pracował naukowo w Instytucie Maxa Plancka w Moguncji
oraz w instytucie badawczym SINTEF w Norwegii.
Interesuje się metodologią i filozofią nauki oraz relacją między wiarą a nauką.