lut 8, 2022 | dr Mariusz Błochowiak

W piątek 11 lutego o godz. 16:30 rozpocznie się XII posiedzenie Komisji śledczej ds. pandemii.

Będzie ono transmitowane na naszym profilu na FacebookuTwitterzeYoutube oraz przez część naszych patronów medialnych w internecie.

Podczas XII posiedzenia Komisja będzie przesłuchiwać prof. zw. dr hab. Maria Borawską, profesor nauk farmaceutycznych o specjalności farmakologia i bromatologia (nauka zajmująca się badaniem żywności).

Prof. zw. dr hab. Maria Borawska, profesor nauk farmaceutycznych o specjalności farmakologia i bromatologia (nauka zajmująca się badaniem żywności). Pełniła funkcje

 • kierownika Zakładu Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • pełnomocnika Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku ds. Dietetyki
 • profesora nadzwyczajnego Katedry i Zakładu Żywności i Żywienia Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
 • kierownika Zakładu Nauk Farmaceutycznych w Wyższej Szkole Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku.

Autorka ponad 230 publikacji naukowych, które były cytowane ponad 1000 razy oraz 3 książek i 6 rozdziałów w podręcznikach. Posiada 5 patentów i 12 wdrożeń.

Członek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, założyciel i przewodnicząca Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych, organizator od podstaw Zakładu Bromatologii i Nauczania Dietetyki na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Białymstoku, specjalista I st. z zakresu farmacji aptecznej, specjalista klasyfikacji grzybów.

Prof. Borawska otrzymała liczne wyróżnienia za swoją pracę, jak np.

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Medal im. Ignacego Łukasiewicza „De Pharmacia Bene Meritis”
 • Złota Odznaka Polskiego Związku Pszczelarskiego
 • Złoty Medal im. ks. dr Jana Dzierżona
 • wielokrotnie nagrody indywidualne i zespołowe Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • tytuł Wykładowcy Roku (II miejsce) w plebiscycie Kuriera Porannego w Białymstoku
 • Wyróżnienie Prezesa PAN za wybitną monografię
 • Medal z okazji 70-lecia Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
 • Wyróżnienie społeczne przez Klub Biznesu w Białymstoku za wkład w ochronę zdrowia
 • Wyróżnienie za wybitne osiągnięcia naukowe oraz promocję produktów naturalnych i żywności regionu podlaskiego nadane przez Radę Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku

 

Komisja śledcza ds. pandemii jest oddolną, niezależną i nie powiązaną z żadną partią czy ugrupowaniem politycznym inicjatywą Instytutu Ordo Medicus i jej działanie jest finansowane przez dobrowolne darowizny. Finansowania wymaga zarówno działalność merytoryczna, organizacyjna, jak i techniczna obsługa posiedzeń i strony internetowej. Dlatego prosimy o wsparcie na miarę swoich możliwości. Z góry dziękujemy.

Komisja śledcza ds. pandemii została powołana przez Instytut Ordo Medicus celem wyjaśnienia wszystkich okoliczności obecnej sytuacji i zebrania materiału dowodowego. Komisja będzie przesłuchiwać lekarzy, naukowców i wszystkich, którzy mogą się przyczynić do wyjaśnienia obecnego kryzysu. Jeśli zebrany materiał dowodowy na to pozwoli, to zostaną postawione zarzuty osobom podejrzanym. Komisja jest niezależna, społeczna i nie powiązana z żadną partią czy ugrupowaniem politycznym.

Informacje dotyczące Komisji śledczej i jej posiedzeń znajdują się na dedykowanej podstronie:

Zachęcamy do szerokiego rozpowszechniania posiedzeń Komisji na swoich kanałach. Posiedzenia można w prosty sposób ściągnąć klikając na poniższy link: bit.ly/komisjadspandemii

Zachęcamy też do cięcia nagrania na krótsze fragmenty pod warunkiem nie wyjmowania wypowiedzi z kontekstu czy manipulacji.

W naszym sklepie polecamy szereg ciekawych książek i zachęcamy do zakupów w nim, ponieważ to wspiera Fundację Ordo Medicus.

Patroni medialni (kolejność alfabetyczna): AlterShot, Centrum Edukacyjne Polska, DoZdrowia.com.pl, Góralskie Veto, Janek Pospieszalski Warto, Najwyższy Czas, PL1TV, PSNLiN.pl, Rzeszów24.pl, STOPNOP, Stowarzyszenie Prawników Głos Wolnośći, Suwerenni, tvPodkarpacie.pl, TvPolska.pl,Warszawska Grupa Luka&Maro, WOLNOŚĆTV.