ZESPÓŁ

Prof. dr Kornelia Polok, Centre for Biomathematics, Genomics and Evolution, Olsztyn
Prof. dr hab. Roman Zieliński, Centre for Biomathematics, Genomics and Evolution, Olsztyn
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Rutkowski, Białystok
Dr n. med. Marek Błażejak, Hamburg
Dr Mariusz Błochowiak, Poznań
Dr n. med. Zbigniew Martyka
Dr. n. med. Piotr Witczak, Warszawa
Lek. Paweł Basiukiewicz, Warszawa
Paweł Klimczewski, Warszawa
Lek. dent. Daniel Mazur
Lek. Jerzy Milewski, Poznań

Ordo Medicus jest oddolną inicjatywą społeczną lekarzy i naukowców różnych dziedzin na rzecz promocji zdrowia, wolności osobistej, wolności słowa i niezależnej nauki. Inicjatywa powstała w marcu 2021 w reakcji na antynaukowe, antyspołeczne, nieekonomiczne i czesto bezprawne zarządzanie kryzysem koronawirusowym przez polski rząd i jego doradców medycznych. Zarządzanie to doprowadziło w 2020 roku w Polsce do najwyższej w Europie liczby nadmiarowych zgonów wskutek sparaliżowania systemu ochrony zdrowia i zaniedbania opieki zdrowotnej nad ludźmi cierpiącymi na inne schorzenia aniżeli Covid-19. Narzucone polskiemu społeczeństwu ograniczenia sanitarne i tzw. lockdowny sparaliżowały wiele branż gospodarki, narażając uczciwie pracujących Polaków na utratę majątku całego życia. Doprowadziły one do gwałtownego wzrostu depresji, stanów lękowych, osłabienia układu immunologicznego oraz upadku życia kulturalnego i religijnego. Grupą, która szczególnie odczuwa negatywne skutki restrykcji epidemiologicznych są dzieci.

Ordo Medicus ubolewa, że do tej pory media głównego nurtu i politycy forsują jednostronną narrację walki z aktualnym kryzysem, nie dopuszczając do głosu odmiennych opinii, wyrażanych przez tysiące lekarzy i naukowców na całym świecie, chociażby przez sygnatariuszy tzw. Deklaracji z Great Barrington. Potępiamy próby dyskredytacji osób mających odmienne zdanie od rządu i pejoratywne określanie ich jako kołtunów, antyszczepionkowców, płaskoziemców czy ostatnio nawet, jak to określili dziennikarze tygodnika „Wprost”, terrorystów. Nie akceptujemy także bezprawnych, upokorzających i przypominających ciemne czasy komunizmu prób kneblowania ust lekarzom przez Ministerstwo Zdrowia i Naczelną Izbę Lekarską.

W związku z powyższym inicjatorzy grupy Ordo Medicus postanowli stworzyć Instytut, który będzie:

1. Prowadzić akcje informacyjne na temat leczenia i prewencji chorób. Oprócz rozbudowania strony internetowej www.ordomedicus.org planujemy organizować regularne konferencje poświęcone współczesnym zagrożeniom zdrowia i życia Polaków, wydawanie popularnonaukowych publikacji medycznych oraz przeprowadzanie prozdrowotnych kampanii reklamowych.

2. Walczyć o prawa człowieka, w tym prawo do wyrażania opinii i decydowania o własnym ciele. Nachalnie prowadzona kampania siania strachu przed koronawirusem i szantaże moralne typu „jak się nie zaszczepisz na Covid-19, to nie pojedziesz na wakacje, nie jesteś patriotą, nie będziesz mógł pójść do szkoły czy studiować” lub celowe zaniżanie NOP-ów przeczą podstawowym zasadom deontologii lekarskiej. We współpracy z innymi organizacjami i osobami indywidualnymi będziemy bronić prawa do wolności wyboru co do szczepień przeciwko Covid-19 oraz w przyszłości otaczać pomocą prawną osoby poszkodowane w wyniku szczepienia. Będziemy też, w miarę naszych możliwości, zwalczać wszelkie próby wprowadzania w Polsce nielegalnych i nieuzasadnionych naukowo paszportów szczepionkowych i dyskryminacji osób niezaszczepionych.

3. Koordynować działania pozaparlamentarnej komisji prowadzącej dochodzenie w sprawie zaniedbań rządu i Rady Medycznej w walce z Covid-19. Komisja ta będzie składać się z prawników, lekarzy i naukowców różnych dyscyplin, a jej ustalenia będą służyć jako dowód w ewentualnych procesach sądowych podejmowanych przez prawników.

4. Bronić praw dzieci do edukacji i swobodnego, nieskrępowanego szkodliwymi lockdownami, rozwoju fizycznego i psychicznego. 

5. Podejmować działania zapobiegające wprowadzaniau w Polsce dyktatury sanitarnej pod pretekstem walki z Covid-19 czy innymi chorobami.

6. Podejmować współpracę z podmiotami zagranicznymi sprzeciwiającymi się łamaniu praw człowieka i forsowaniu komunistycznego modelu funkcjonowania społeczeństwa.

W imieniu Ordo Medicus

Dr Mariusz Błochowiak