ZESPÓŁ

Prof. dr Kornelia Polok, Centre for Biomathematics, Genomics and Evolution, Olsztyn
Prof. dr hab. Roman Zieliński, Centre for Biomathematics, Genomics and Evolution, Olsztyn
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Rutkowski, Białystok
Dr Mariusz Błochowiak, Poznań
Dr n. med. Marek Błażejak, Hamburg
Dr n. med. Jerzy Milewski, Poznań
Dr. n. med. Piotr Witczak, Warszawa
Paweł Klimczewski, Warszawa
Lek. Paweł Basiukiewicz, Warszawa