Nasza Fundacja pracuje nad książką dotyczącą zmian klimatycznych z naukowego (geologicznego, astrofizycznego i archeologicznego) punktu widzenia. Temat zmian klimatycznych jest bardzo zideologizowany i upolityczniony, a cześć naukowców uwikłana w konflikty interesów. W grę wchodzą ogromne pieniądze, a to powoduje, że panuje chaos w nauce i trudno odróżnić, co jest prawdą, a co kłamstwem. Ponadto w Polsce nie toczy się w zasadzie żadna dyskusja na ten temat na poziomie naukowym. Ta książka ma być pierwszą wypowiedzią naszej Fundacji dotyczącą tej kwestii.

Potrzebujemy na ten cel ok. 30 tys. zł. Zachęcamy do wsparcia tego ważnego przedsięwzięcia, ponieważ zagadnienie zmian klimatycznych coraz bardziej negatywnie dotyka naszego życia, a prawda i świadomość jest pierwszym oraz koniecznym krokiem na drodze ku lepszemu.

Fundacja, żeby być niezależną utrzymuje się tylko z darowizn i sprzedaży książek.

Darowizny można odliczać od dochodu.
Inicjatywy podejmujmy na tyle, na ile starcza nam środków.

Wpłata na konto

PLN 87 1240 1747 1111 0011 1012 0000

Euro PL65 1240 1747 1978 0011 1012 0114

USD PL82 1240 1747 1787 0011 1012 0143

GBP PL74124017471789001121614493

BIC/SWIFT: PKOPPLPW

W tytule przelewu prosimy podać: „Darowizna na cele statutowe" i (opcjonalnie) swój adres email

Fundacja Ordo Medicus
Osiedle Przemysława 16A/6
61-064 Poznań

Szybki przelew


PayPal

Wsparcie przez PayPal:

Zrzutka.pl

Można nas też wspierać (również regularnie) przez „Zrzutkę":

https://zrzutka.pl/j36cen

Nasze książki