Komisja śledcza ds. pandemii została powołana przez Instytut Ordo Medicus celem wyjaśnienia wszystkich okoliczności obecnej sytuacji i zebrania materiału dowodowego. Komisja będzie przesłuchiwać lekarzy, naukowców i wszystkich, którzy mogą się przyczynić do wyjaśnienia obecnego kryzysu. Jeśli zebrany materiał dowodowy na to pozwoli, to zostaną postawione zarzuty osobom podejrzanym. Komisja jest niezależna, społeczna i nie powiązana z żadną partią czy ugrupowaniem politycznym.

Zachęcamy do szerokiego rozpowszechniania posiedzeń Komisji i jej wsparcia.

Członkowie Komisji:

Dr Mariusz Błochowiak

Fizyk, studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i na Uniwersytecie w Ulm w Niemczech. Studia doktoranckie o specjalności fizyka polimerów odbył w Instytucie Maxa Plancka w Moguncji. Pracował ponad 4 lata w instytucie badawczym SINTEF w Norwegii. Ponad 6 lat był prezesem katolickiego wydawnictwa Monumen. Opracował cztery tomy książki „Fałszywa pandemia. Krytyka naukowców i lekarzy”. Prezes Fundacji Ordo Medicus – zrzeszenia lekarzy i naukowców na rzecz zdrowia, wolności, prawdy i niezależnej nauki. Przewodniczy apolitycznej, społecznej i niezależnej Komisji śledczej ds. pandemii. Interesuje się relacją wiary i nauki oraz metodologią nauk.

 

 

Maja Gidian

Adwokat, politolog, członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Prawników Głos Wolności, prowadzi własną kancelarię adwokacką w Gdyni. Ukończyła z wyróżnieniem ( diploma honorificum) studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uprzednio uzyskując również Certificat d’introduction au droit francais et europeen w Szkole Prawa Francuskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Odbyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz w Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i karnego. Od czasu wprowadzenia stanu epidemii, czynnie przeciwstawia się ograniczeniom praw i wolności obywatelskich. Założycielka inicjatywy obywatelskiej “Stolik Wolności”. Posługuje się językami angielskim, francuskim i włoskim.

Paweł Nogal

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek: Prawo. Wpisany na listę radców prawnych OIRP w Wałbrzychu w 1998 r. Od początku do dnia dzisiejszego zaangażowany w prace rodzinnej kancelarii radców prawnych, specjalizował się w prawie energetycznym (lata 2001-2013), prawie bankowym (lata 2015-2018) obecnie zaangażowany głównie w obsługę prawną podmiotów w branży budowlanej; działacz społeczny, w latach 2007/2008 członek Wydziału Dyscypliny Polskiego Związku Piłki Nożnej w czasie rozliczania afery korupcyjnej w polskim środowisku piłkarskim, od 2016r. do chwili obecnej (2021) członek zarządu Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu w Warszawie, współzałożyciel stowarzyszenia WIR Masz Głos we Wrocławiu, współzałożyciel i współtwórca serwisu informacyjnego AlterShot.tv.

 

Anna Rykowska

Adwokat, prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Pruszkowie.Wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Ukończyła dwuletnie Studium Prawa Niemieckiego i Europejskiego oraz Studia podyplomowe o kierunku Cyberbezpieczeństwo i Informatyka Śledcza w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie. W latach 2016-2021 była członkiem Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, prowadzi również sprawy z zakresu prawa podatkowego, administracyjnego, karno-skarbowego i karnego.

 

Izabela Stefańska-Nogal

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek: Prawo. Wpisana na listę radców prawnych OIRP w Opolu w 1997r.  W latach 1994-2003 pracowała w sektorze bankowym, głównie w LUKAS BANK S.A. jako kierownik, a następnie zastępca dyrektora departamentu prawnego.  W latach 2009 – 2010 wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu w zakresie prawa autorskiego, własności intelektualnej i zabezpieczenia marki. Od 2003 r. jest wspólnikiem Kancelarii Radców Prawnych Paweł Nogal & Wspólnicy s.c. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu własności intelektualnej, ochrony konkurencji i konsumentów oraz ochrony danych osobowych. W obszarze działalności społecznej jest członkiem-założycielem wrocławskiego Stowarzyszenia WIR-Masz Głos.

 

 

 

Dr n. med. Piotr Witczak

Biolog medyczny (specjalność: immunologia), autor 15 publikacji naukowych w dziedzinie biologii/immunologii komórkowej. W latach 2013-2015 pełnił funkcję kierownika projektu badawczego „Odpowiedź mastocytów na stymulację syntetycznymi analogami genomów wirusowych (ligandy TLR3 i TLR7)” na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Karierę zawodową kontynuował jako analityk technologii medycznych w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) w Warszawie. Zajmował się farmakoekonomiką, prowadził wykłady z Evidence-based Medicine (medycyna oparta na dowodach naukowych)Był współkoordynatorem merytorycznym projektu „Racjonalne decyzje w systemie ochronie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej” realizowanym przez AOTMiT.

 

Konrad Wozikowski

Adwokat, absolwent UKSW w Warszawie. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od 2017 r. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Warszawie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz prawie nowych technologii. Od momentu rozpoczęcia pandemii wspiera od strony prawnej Grupę C19, Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców oraz Stowarzyszenie Prawników Głos Wolności.

 

 

Stanisław Zapotoczny

Adwokat, w latach 1993-2002 asystent w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1993-1995 odbył aplikację sędziowską i egzamin sędziowski. Członek Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, były radny Rady Miejskiej Wrocławia i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 

Nasze książki