mar 27, 2024 | Ordo Medicus

Wykład dr. Mariusza Błochowiaka, prezesa Fundacji Ordo Medicus, pt. „Czy warto szczepić dzieci obowiązkowymi szczepionkami?”

Wykład trwa ok. 50 minut. Pozostały czas to pytania i dyskusja.

Zachęcamy do rozpowszechniania tej prelekcji celem uświadamiania (przyszłych) rodziców o niebezpieczeństwach związanych ze szczepieniami.