lip 15, 2021 | Ordo Medicus

W dniu 18 września 2021 r. odbędzie się w Lublinie I Kongres Środowisk Wolnościowych. Organizatorem Kongresu jest środowisko lubelskiej Konfederacji Korony Polskiej. Miejscem obrad będzie sala PZMot ul. Prusa 8. Początek w sobotę 18.09.2021 o godz. 09.00. Szczegóły oraz informacje o ewentualnych zmianach będą podane w późniejszym terminie.

Wydarzenie to  jest adresowane do wszystkich, którzy nie akceptują obecnej polityki władz (zwłaszcza w sprawie przeciwdziałania Covid-19), a przede wszystkim chcieliby szukać rozwiązań, które pozwolą zahamować negatywne procesy i skutecznie usuwać obecne patologie. Obrady mają posłużyć wzajemnej integracji, wypracowywaniu projektów pożądanych zmian (być może uda się zainicjować powstanie eksperckich grup roboczych) oraz docieraniu z informacją do szerokich kręgów społeczeństwa. Główne obszary obrad będą obejmować takie zagadnienia jak: ochrona zdrowia, porządek prawny, przedsiębiorczość, bezpieczeństwo, edukacja, przekaz medialny, budowanie efektywnej reprezentacji politycznej. Zapraszamy do udziału!

Organizację Kongresu można wesprzeć wpłacając na konto https://zrzutka.pl/kongres-rz albo na konto Stowarzyszenia Inicjatyw Naukowych – numer konta na stronie www.kul.pl/sin   

Prof. dr hab. Ryszard Zajączkowski

www.kul.pl/zajaczkowski