COVID-19. Globalna mistyfikacja

65,00 

Kupując w naszym sklepie wspieracie Państwo Fundację Ordo Medicus.

Format B5, 416 s.

Kategorie: ,

Opis

Ogłoszona w 2020 roku pandemia koronawirusa nie jest wydarzeniem z zakresu medycyny czy ochrony zdrowia. Jest to wydarzenie polityczne i ekonomiczne, dla którego przykrywką jest globalna operacja socjotechniczna, mająca przekonać masy, że mamy do czynienia z globalnym zagrożeniem. Jednak prawdziwym zagrożeniem nie jest wirus, ale politycy oraz te globalne siły, którym politycy służą.

Ani sam wirus, ani wywoływana przezeń choroba, ani skala zakażeń czy śmiertelność nie uzasadniają restrykcyjnych działań podjętych przez władzę. Walka z wirusem przynosi więcej szkód niż sam wirus. Nie tylko prowadzi do recesji ekonomicznej i destabilizacji społecznej, ale po prostu zabija ludzi. Jest więc jasne, że celem całej tej akcji nie jest ochrona zdrowia i życia obywateli.

O co więc chodzi? O to samo, co zawsze: kontrolę, władzę i zyski. Pandemia koronawirusa to misternie skonstruowana wielka mistyfikacja, która jest nową odsłoną globalnej wojny. O tym, jak wywołano tę wojnę i po co, opowiada ta książka.

 

***

Ogłoszona w marcu 2020 roku pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 nie jest niczym innym, jak „przemyślanym, propagandowym eksperymentem, ukierunkowanym na korzyści ekonomiczne”. Jest to globalna akcja dezinformacyjna, która pod pretekstem walki z wirusem i ochrony zdrowia ludzi służy do tego, aby przejąć ich własność i zniszczyć ich wolność. Podstawą tej akcji jest kłamstwo. Kłamstwo głoszone nieustannie przez polityków, usłużnych wobec władzy ekspertów, celebrytów, ideologów i duchownych. Kłamstwo rozpowszechniane nieustannie przez media wszelkiego rodzaju, od prasy, przez radio i telewizję po Internet. Cały ten system wielopiętrowego kłamstwa służy do budowania wielkiej mistyfikacji zwanej globalną pandemią, która jest przedstawieniem odgrywanym przed masami, aby je ogłupić, psychicznie zamęczyć, fizycznie zdewastować i ostatecznie po prostu złupić.

 

Józef Białek – działacz podziemia antykomunistycznego, wydawca nielegalnych książek i publikacji w czasach PRL. Właściciel firmy Wektory i działającego od wielu lat pod tym samym szyldem wydawnictwa. Wydawca czasopisma „Opcja na prawo”. Działacz społeczny i polityk. Założyciel Dolnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego (obecnie DIG), współzałożyciel Towarzystwa Prywatyzacyjnego oraz stowarzyszenia przedsiębiorców „Forum Polskie”. Autor bestsellerów: Czas spekulantów, Czas niewolników oraz Czas Sodomy odkrywających prawdziwe oblicze naszych czasów.

Wstęp

Ktoś powiedział, że pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 to globalny test na inteligencję. To niewątpliwie słuszna uwaga. Być może należałoby dodać, że to globalny test, dzięki któremu można odróżnić realizm w ocenie rzeczywistości od naiwności. Czym charakteryzuje się taka naiwność? Mówiąc najkrócej, wiarą w oficjalny przekaz rządzących, niezależnie od ustroju i niezależnie od epoki.

Przykładów takiej naiwności można podać wiele. Ludzie naiwni 17 września 1939 roku wierzyli, że wkraczające do Polski wojska sowieckie mają na celu – jak to przedstawiała oficjalna propaganda ZSRR – ochronę ludności wschodniej części II RP. Naiwni Niemcy wierzyli w propagandę Józefa Goebellsa i do końca byli przekonani, że niemieccy doktorzy, z osławionym doktorem Mengele na czele, prowadzili swe eksperymenty dla dobra pacjentów. W dzisiejszych czasach objawem naiwności jest na przykład wiara w to, że USA toczyły wojnę w Iraku i Afganistanie w celu „krzewienia demokracji”, że tzw. Arabska Wiosna wybuchła spontanicznie, że opłaty za emisję dwutlenku węgla mają na celu walkę z „globalnym ociepleniem”, a rozmaici „filantropi”, w rodzaju Rockefellera czy Gatesa, rozdają swoje pieniądze biednym i potrzebującym, kierując się miłością bliźniego.

Naiwnością jest również wiara, że w dzisiejszym świecie nauka jest niezależną, rzetelną działalnością zmierzającą do prawdy, a jej sponsorzy z kręgów rządowych, wojskowych i biznesowych nie mają żadnego wpływu na to, co naukowi „eksperci” mówią w mediach. Naiwnością wreszcie jest wiara w to, że media, zwłaszcza media głównego nurtu, a więc kontrolowane albo przez rządy, albo przez globalne koncerny, mają na celu przekazywanie wiarygodnych i rzetelnych informacji, nie są zaś używane – podobnie jak w czasach nazizmu czy komunizmu – jako narzędzie propagandy, manipulacji i dezinformacji.

Przeciwieństwem naiwności jest podejście realistyczne. Główną zasadą, jaką kieruje się realista, jest ograniczone zaufanie, zwłaszcza w sytuacji, w której jakieś opinie są narzucane zbyt nachalnie, a sprzeciw wobec nich traktowany jest jako herezja, której głoszenie grozi wykluczeniem. Realizm to podejście ostrożne, a nawet podejrzliwe. Timeo Danaos et donaferentes („Nie ufam Grekom, nawet gdy niosą dary”) – ten fragment z Eneidy, odnoszący się do momentu wprowadzenia do Troi drewnianego konia, doskonale oddaje stosunek do rzeczywistości oparty na zdrowym sceptycyzmie, który pozwala człowiekowi ochronić się przed manipulacją.

Niniejsza książka jest wyrazem takiego właśnie realistycznego podejścia. Jej autor w swoich poprzednich pracach, takich jak Czas niewolników i Czas Sodomy, dał się poznać jako człowiek, któremu obca jest naiwność i który pod oficjalną, narzucaną przez mainstreamowe media narracją, stara się odkryć prawdziwe motywy i cele współczesnej władzy. Te prawdziwe cele bywają bowiem odmienne od deklarowanych, a często są z nimi sprzeczne. Dezinformacja i indoktrynacja medialna to broń, taka sama jak armaty i karabiny maszynowe. Aby zrozumieć współczesny świat, należy umieć się przed nią chronić, a najlepszą tarczą jest właśnie ograniczone zaufanie i zdrowy rozsądek. Tego zaś autorowi z pewnością nie brakuje.

 

Marek A. Zamorski

 

 

OD AUTORA

 

W 2006 roku, włoski lekarz i epidemiolog Paolo Gulisano w książce poświęconej historii epidemii pisał: „Dlaczego tak dużo uwagi w świecie informacji w instytucjach rządowych wielu krajów poświęca możliwości wystąpienia epidemii i tym ich rodzajom, które mogą pojawić się w przyszłości, zaniedbując […] te już istniejące? Czy w grę wchodzi przemyślany, propagandowy eksperyment, ukierunkowany na korzyści ekonomiczne zainteresowanych podmiotów, począwszy od świata mediów, poprzez organizacje ochrony zdrowia, aż po rządy, które mogą zwiększyć kontrolę nad społeczeństwem poprzez zastraszanie ludności widmem okropnych chorób? Może zagrożenie pandemią stanowi pretekst do tego, aby opinia publiczna zaakceptowała stosowanie na szeroką skalę kwarantanny lub restrykcji w transporcie czy w niektórych rodzajach konsumpcji?”[1].

Po piętnastu latach możemy odpowiedzieć na wszystkie te pytania twierdząco. Ogłoszona w marcu 2020 roku pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 nie jest niczym innym, jak właśnie „przemyślanym, propagandowym eksperymentem, ukierunkowanym na korzyści ekonomiczne”. Jest to globalna akcja dezinformacyjna, która pod pretekstem walki z wirusem i ochrony zdrowia ludzi służy do tego, aby przejąć ich własność i zniszczyć ich wolność.

Podstawą tej akcji jest kłamstwo. Kłamstwo głoszone nieustannie przez polityków, usłużnych wobec władzy ekspertów, celebrytów, ideologów i duchownych. Kłamstwo rozpowszechniane nieustannie przez media wszelkiego rodzaju, od prasy, przez radio i telewizję po Internet. Cały ten system wielopiętrowego kłamstwa służy do budowania wielkiej mistyfikacji zwanej globalną pandemią, która jest przedstawieniem odgrywanym przed masami, aby je ogłupić, psychicznie zamęczyć, fizycznie zdewastować i ostatecznie po prostu złupić.

Jaki jest cel tej wielkiej mistyfikacji? Dlaczego w ogóle udało się ją przeprowadzić? Jakich środków użyto? Kto na tym zyskał i kto ostatecznie za to odpowiada? Na te pytania odpowiedzieć ma ta książka.

Rozdział I mówi o tym, jak stało się możliwe przeprowadzenie takiej globalnej akcji dezinformacyjnej, doskonale skoordynowanej na poziomie międzynarodowym i precyzyjnie wykonywanej na poziomie krajowym. Aby to zrozumieć, musimy przyjrzeć się temu, jak wyglądał nasz świat przed pandemią. W jaki sposób styl życia i wyznawane wartości – albo ich brak – pozwoliły tak łatwo wygrać wojnę psychologiczną ze społeczeństwami Zachodu.

W Rozdziale II ukazane są przygotowania do wielkiego zamknięcia świata, czyli lockdownu, który był głównym efektem ogłoszenia pandemii. Jest oczywiste, że takie operacje nie są planowane z dnia na dzień. Analiza działań międzynarodowych organizacji, fundacji i innych grup związanych z globalną oligarchią władzy pokazuje, że pandemiczna akcja była przygotowywana już od dawna.

Rozdział III opisuje przebieg samej akcji dezinformacyjnej i proces wielkiego zamknięcia świata. Aby zrozumieć, w jaki sposób tego dokonano, trzeba zapoznać się z podstawowymi technikami manipulacji i indoktrynacji za pomocą mediów. W okresie od końca 2019 do połowy 2020 roku wykorzystano najbardziej skuteczne metody sterowania świadomością, uzyskując pożądane efekty. Od rozkręcania akcji w Chinach, poprzez pokazowe zamknięcie Wuhan, podsycenie „włoskiej paniki”, aż po symboliczne gadżety w rodzaju masek – wszystko było starannie zaplanowane i przeprowadzone z niesłychaną precyzją.

W Rozdziale IV ukazany został system medycznego totalitaryzmu, wprowadzonego pod pretekstem walki z pandemią koronawirusa. Źródłem tego systemu jest zmiana w podejściu do ludzkiego zdrowia, która zaszła w XX wieku. Polegała ona na przejściu od medycyny naturalnej, hipokratejskiej, do medycyny objawowej, rockefellerowskiej, której ukoronowaniem jest medycyna proceduralna. W rozdziale tym opisana jest też wielka medyczna mistyfikacja, dzięki której udało się przekonać ludzi o istnieniu globalnego zagrożenia w postaci choroby zwanej COVID-19. Polegała ona na sprytnym wykorzystaniu zwykłej grypy sezonowej i testów PCR. Wyjaśnione są też przyczyny „nadliczbowych” zgonów oraz kulisy akcji szczepionkowej.

Rozdział V przedstawia prawdziwych zwycięzców tej akcji, a więc tych, którzy dzięki niej najwięcej zyskali. Chodzi nie tylko o materialne zyski, jakie osiągnął sektor medyczny i farmaceutyczny, branża informatyczna oraz handel online i rozrywka internetowa. Chodzi również o zyski w postaci ogromnej władzy, jaką wskutek globalnego stanu wyjątkowego uzyskali politycy i ich mocodawcy. Zyski te, zgodnie z zasadą, że „zrobił ten, kto zyskał”, prowadzą nas do pomysłodawców całej tej akcji. Ukazują również nową formę świata, która dziś się wyłania. Można ją nazwać globalnym korporacjonizmem. Jest to system, w którym państwa narodowe są jedynie narzędziami globalnych instytucji i służą do realizacji ich celów na poziomie lokalnym.

Ostatni rozdział poświęcony jest próbie odpowiedzi na pytanie o to, jak będzie wyglądał świat po pandemii. Niewątpliwie nie ma szans na powrót do tego, co było. Jednak to, co będzie, nie jest przesądzone. Być może światowej oligarchii władzy uda się zrealizować swój plan budowy globalnego totalitaryzmu, opartego na medycznych i cyfrowych narzędziach kontroli. Być może jednak, podobnie jak w wypadku innych szeroko zakrojonych projektów, w rodzaju komunizmu czy nazizmu, opatrzność pokrzyżuje plany psychopatów, którym marzy się władza absolutna.

Mimo wszystko wiele zależy od nas i od naszej postawy. Od tego, czy będziemy w stanie obronić się przed manipulacją, dezinformacją oraz próbami nacisku. Od tego czy zachowamy odwagę i wiarę. Kilka słów o sposobach radzenia sobie w tej niezwykłej i trudnej sytuacji znaleźć można w Zakończeniu.

Ta książka, podobnie jak Czas niewolników oraz Czas Sodomy, jest dziełem zespołowym, choć firmuję ją tylko moim nazwiskiem. W pisaniu jej uczestniczyli specjaliści z różnych dziedzin, gromadzący i analizujący dane, dokonujący przekładów z obcych języków i nadający całości ostateczny kształt, jak najbardziej przejrzysty dla czytelnika. Żyjemy jednak w czasach, w których mówienie prawdy naraża człowieka na szykany, a nawet represje, dlatego też pozostali autorzy tej książki pozostają anonimowi. Wszystkim im serdecznie dziękuję za wytrwałość i odwagę w dążeniu do prawdy.

[1]P. Gulisano, Pandemie. Od dżumy od ptasiej grypy, Poznań 2007, s. 161-162.

Spis treści

Przedmowa

Od Autora

Rozdział I. Świat przed pandemią

Wprowadzenie

Materializm i konsumpcjonizm

Ucieczka od śmierci i medykalizacja życia

Życie jako zabawa. Wolność bez odpowiedzialności

Bez tradycji, bez rodziny – bez przyszłości

Medialny Matrix

Nauka zniewolona

Niespłacalne długi

Zapaść systemów zdrowotnych i emerytalnych

Podsumowanie

Rozdział II. Przygotowanie do wielkiego zamknięcia

Wprowadzenie

Wielki kryzys 2008 roku

Plany globalnych rozwiązań

Scenariusze pandemii

Pierwsze ćwiczenia pandemiczne: krowy, ptaki i świnie

Medialne akcje propagandowe

Nadzwyczajna aktywność globalnych organizacji

Ostatnie przygotowania

Podsumowanie

Rozdział III. WIELKIE ZAMKNIĘCIE

Wprowadzenie

Manipulacja i dezinformacja – najważniejsza broń XXI wieku

Koniec 2019 roku: media rozsiewają pogłoski o wirusie

Początek 2020: zamknięcie Chin, nasilenie medialnej dezinformacji

Wiosna 2020: wirus w Europie, włoska panika

Światowa pandemia i przestawienie świata na tryb „zdalny”

Globalny obóz koncentracyjny

Rok 2020 i 2021: taktyka „uderz-pogłaskaj”

Podsumowanie

Rozdział IV. MEDYCZNY TOTALITARYZM

Wprowadzenie

Medycyna jako nowa religia

Wirusy, koronawirusy i ludzkie lęki

Schemat mistyfikacji: „nałożenie” opowieści o COVID-19 na grypę sezonową

Magiczna sztuczka z testami PCR

Prawda o ofiarach COVID-19

Zabójcze procedury

Zamknięcie służby zdrowia – wyrok śmierci dla pozostałych chorych

Skorumpowanie lekarzy

Propaganda strachu a zdrowie

„Nadliczbowe zgony”

Szczepionki jako masowy eksperyment medyczny

Podsumowanie

Rozdział V . Zwycięzcy i przegrani

Wprowadzenie

Od liberalnej demokracji do korporacyjnej autokracji

Globalne przesunięcie własności

Złote żniwa przemysłu medycznego i farmaceutycznego

Beneficjenci trybu „zdalnego”

Giganci sieciowego handlu i rozrywki

Upadek małych firm

Drenowanie państw przez korporacje

Nowy system cyfrowego pieniądza

Zyski polityczne: orwellowska kontrola

Podsumowanie

Rozdział VI. Świat po pandemii

Wprowadzenie

Przeprowadzka do Matrixa

Elektroniczna obroża Wielkiego Brata

Wykolejone dusze

Totalna medykalizacja

Koniec „pracy na swoim”

Korporacyjny komunizm i nowy system pańszczyźniany

Bez własności, bez wolności i bez przyszłości

Podsumowanie

Zakończenie

Przypisy

Aneks 1. Ludzie

Aneks 2. Dokumenty

Aneks 3. Korporacje