Medycyna Rockefellera

55,00 

Kupując w naszym sklepie wspieracie Państwo Fundację Ordo Medicus.

Opis

Światem rządzi dziś medycyna. Lekarze, farmaceuci, eksperci medyczni, politycy ds. opieki zdrowotnej, wielkie koncerny i międzynarodowe organizacje – wszyscy oni chcą decydować o naszym zdrowiu i życiu, a od niedawna również o naszej wolności. Jednocześnie przemysł farmaceutyczny staje się najbardziej dochodową i najprężniej rozwijająca się branżą.

W takiej sytuacji trudno uwierzyć, że jeszcze półtora wieku temu sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Zawód lekarza nie cieszył się szczególnym poważaniem, nie istniały korporacje zawodowe, komisje decydujące o dopuszczaniu leków na rynek, jednolite programy studiów medycznych czy centralnie ustalone procedury leczenia.

W książce Medycyna Rockefellera E. Richard Brown na przykładzie USA szczegółowo opisuje proces przejścia od medycyny naturalnej, której podstawą był kontakt lekarza z pacjentem, do tzw. medycyny proceduralnej, odwołującej się do badań naukowych, a w istocie dążącej do zysku i władzy. Przedstawiając narodziny i rozwój nowoczesnej medycyny, wskazuje na zasadniczą rolę, jaką w jej powstaniu odegrała Fundacja Rockefellera oraz Frederick T. Gates, główny doradca Rockefellera i pomysłodawca medycznych kampanii prowadzonych przez Fundację.

Spis treści

Spis treści

Od wydawcy

Światem rządzi dziś medycyna. Lekarze, farmaceuci, eksperci medyczni, politycy zajmujący się opieką zdrowotną, wielkie koncerny i międzynarodowe organizacje – wszyscy oni chcą decydować o naszym zdrowiu i życiu, a od niedawna również wolności. Mówiąc wprost: chcą nami rządzić.

Oficjalnie podawanym powodem tej władzy medycznej nad ludźmi jest troska o zdrowie i bezpieczeństwo. Świat jest pełen zarazków, wirusów, bakterii, a więc chorób i epidemii. Świat jest więc miejscem niebezpiecznym dla ludzi. Potrzebują oni nie tylko przewodnika, ale również stałego nadzoru. Ktoś musi dopilnować, aby należycie o siebie dbali przestrzegali podstawowych zasad higieny – nie tylko w pracy, ale też w domu, zawsze i wszędzie. Nad tym wszystkim czuwać ma rozbudowany system opieki zdrowotnej, który ostatecznie przerodzić się ma w system medycznego nadzoru opartego na sztywnych procedurach. Wraz z przemysłem medyczno-farmaceutycznym, najszybciej rozwijającą się dziś i największą branżą gospodarki, system ten dąży do pełnej kontroli nad życiem jednostek. Oczywiście dla ich dobra.

W chwili, gdy majaczy przed nami wizja medycznego totalitaryzmu, trudno uwierzyć, że jeszcze półtora wieku temu sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Zawód lekarza nie cieszył się społecznym uznaniem, nie był specjalnie dochodowy, a leczenie ludzi stanowiło zaledwie uzupełnienie właściwej profesji. Nie istniały korporacje zawodowe, komisje decydujące o dopuszczaniu leków na rynek, jednolite programy studiów medycznych czy centralnie ustalone procedury. Medykamenty chemiczne stosowane były z równym powodzeniem, jak leki naturalne wyrabiane domowym sposobem. Homeopatia i osteopatia mogły swobodnie konkurować z medycyną mechanicystyczną, a lekarze dostosowywali swoje kuracje do indywidualnych potrzeb pacjentów, nie krępując się odgórnie narzuconymi standardami. Co najważniejsze, usługi medyczne były względnie tanie i powszechnie dostępne z uwagi na dużą liczbę osób parających się medycznym fachem.

Jak to się stało, że w ciągu niespełna pół wieku ten tradycyjny system ochrony zdrowia, sięgający jeszcze Hipokratesa i Galena, całkowicie się zmienił? W jaki sposób od medycyny jako służby i praktyki mającej za zadanie przede wszystkim nie szkodzić, a jeśli to możliwe, pomóc, świat zachodni przeszedł do medycyny jako przemysłu i globalnego biznesu, nastawionego niemal wyłącznie na zysk, nawet kosztem zdrowia i życia pacjentów?

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w niniejszej książce. E. Richard Brown szczegółowo opisuje, na przykładzie Stanów Zjednoczonych, pro- ces, wskutek którego świat przeszedł od medycyny naturalnej i opartej na wolności badań, do medycyny roszczącej sobie pretensje do naukowości, w istocie jednak będącej zamkniętym systemem opartym na dążeniu do zysku i władzy. Medycyna ta ma niewątpliwie pewne zalety, niesie jednak również ze sobą poważne ograniczenia, a nawet prowadzi do nieusuwalnych szkód, widocznych zarówno w życiu jednostek, jak też w funkcjonowaniu całych społeczeństw. Patologie obecnego systemu opieki zdrowotnej są tylko jednym z wielu przykładów pokazujących, że z biegiem czasu lekarstwo stało się gorsze od choroby.

Przedstawiając narodziny i rozwój tzw. medycyny naukowej, którą trafniej byłoby nazwać medycyną proceduralną, Brown wskazuje na zasadniczą rolę, jaką w jej powstaniu odegrała Fundacja Rockefellera oraz Frederick T. Gates, główny doradca Rockefellera i pomysłodawca medycznych kampanii prowadzonych przez Fundację. To właśnie Fundacja Rockefellera, wraz z podobnymi organizacjami „filantropijnymi”, zainicjowała akcję na rzecz całkowitej zmiany modelu medycyny, naj- pierw w USA, a później na całym świecie. Czerpiąc zyski z produkcji chemicznych leków, tworzonych na bazie ropy naftowej, której rynek był całkowicie zdominowany przez Standard Oil Rockefellera, w ciągu kilku dekad udało się wprowadzić zupełnie nowe podejście do zdrowia i leczenia, oparte na teorii „zarazków” jako jedynej przyczyny chorób oraz „pigułek” jako jedynego sposobu walki z nimi. W jaki sposób przebiegał ten proces – o tym właśnie mówi książka Browna.

Nie da się zrozumieć teraźniejszości bez poznania przeszłości. Zjawiska, które dziś uważamy za oczywiste i niemal naturalne, takie jak choćby współczesny system opieki zdrowotnej, mają swój początek, a powstały z czyjejś inicjatywy i w określonym celu. Poznanie interesów leżących za ich powstaniem, mechanizmów i faktycznych, a nie deklarowanych celów, bez wątpienia pozwoli nam lepiej zrozumieć obecną sytuację, w której wszechwładza instytucji medycznych oraz stojących za nimi polityków i biznesu przybiera coraz bardziej niepokojące formy.

Jeśli wiedza działa wyzwalająco, to książka Browna i zawarte w niej in- formacje mogą ułatwić uwolnienie się od wszechobecnej propagandy, prezentującej aktualny system jako bezalternatywny. Sama świadomość, że może być inaczej, działa krzepiąco.

Wstęp

W książce tej postaram się ukazać naukową i technologicznie zaawansowaną medycynę nie jako siłę determinującą współczesną służbę zdrowia, ale jako narzędzie wykorzystywane przez członków zawodów medycznych oraz korporacje do realizacji ich własnych celów. Jednostki i grupy, które dysponują zasobami, wykorzystują je do rozwoju określonych obszarów medycyny. Jednocześnie, wpływając na kierunki rozwoju medycyny, czerpią z niej określone korzyści ekonomiczne i społeczne. A zatem skupiają się na tych obszarach, które przyniosą im najwięcej korzyści.

Wstęp PDF

O autorze

E. Richard Brown (1942-2012), założyciel i dyrektor Centrum Badań nad Polityką Zdrowotną Uniwersytetu Kalifornijskiego, profesor w Szkole Zdrowia Publicznego tej uczelni, a także prezes Amerykańskiego Stowarzyszenia Zdrowia Publicznego. Autor licznych prac naukowych i publicystycznych dotyczących współczesnego systemu opieki zdrowotnej, jego genezy i ograniczeń. Opublikował m.in. Medicine in Crisis: Public Hospitals in California (1981), The Uninsured in California: Causes, Consequences, and Solutions (1997). Prezentowana książka Medycyna Rockefellera należy do najgłośniejszych prac poświęconych narodzinom współczesnego systemu tzw. medycyny proceduralnej.