Prof. med. Sucharit Bhakdi w Polsce!

Prof. med. Sucharit Bhakdi, wybitny naukowiec, który znajduje się w ścisłej czołówce uczonych walczących w Niemczech z nieuzasadnionymi medycznie i naukowo obostrzeniami rządowymi, przyjedzie na zaproszenie Ordo Medicus do Polski! Weźmie udział w posiedzeniu Komisji śledczej ds. pandemii oraz wygłosi trzy wykłady z udziałem publiczności. Wszystkie prelekcje i posiedzenie będą transmitowane do internetu. Szczegóły dotyczące terminów i miejsc spotkań zostaną podane w odpowiednim czasie. Organizacja jego przyjazdu wiąże się z dużymi kosztami (podróży, tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne, wynajem sal, obsługa techniczna, itp.). Dlatego zachęcamy i prosimy o hojne wsparcie na…