mar 7, 2022 | Ordo Medicus

Zachęcamy do podpisania apelu o odrzucenie traktatu dotyczącego profilaktyki i gotowości pandemicznej
przygotowywanego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), która ma na celu m.in. globalne, ponadpaństowe zarządzanie przyszłymi pandemiamii, co oznacza nadanie WHO uprawnienia do wydawania wobec państw – członków wiążących decyzji, na mocy których dany kraj będzie zmuszony stosować określoną strategię w walce z prawdziwymi czy też wyimaginowanym zagrożeniami.

Na oficjalnej stronie Rady Europejskiej podane jest do wiadomości, że „kolejne pandemie i kolejne poważne zagrożenia zdrowotne są nieuniknione, To kwestia nie tego czy, ale kiedy”. Oznacza to tyle, że WHO zamierza ogłosić kolejną fałszywą pandemię, jak to miało miejsce w przypadku świńskiej grypy w 2009 roku czy obecnie w przypadku koronawirusa.

Dlatego zachęcamy do sprzeciwu i podpisania petycji przygotowanej przez mec. Katarzynę Tarnawę-Gwóźdź.