sie 14, 2021 | dr Mariusz Błochowiak

Artykuł naukowy napisany przez dr. Denisa Rancourt, dr Marine Baudin i dr Jérémie Mercier opublikowany na denisrancourt.ca (https://denisrancourt.ca/entries.php?id=104) pokazuje na podstawie analizy sumarycznej (ze wszystkich przyczyn) liczby zgonów w Kanadzie od 2010 roku (dane StatCan), że:

  • W 2020 r. w Kanadzie nie było pandemii.
  • „Pik covidowy” (zwyżka – przyp. tłum.) liczący około 12 000 zgonów wystąpił w późno i nigdy wcześniej nie został zaobserwowany w historii kanadyjskiej epidemiologii (maksimum piku pod koniec kwietnia 2020 r.). Ten „pik covidowy”, obecny w niektórych rejonach na średnich szerokościach geograficznych krajów półkuli północnej (ale nie we wszystkich i z bardzo zmienną intensywnością w zależności od rejonu) nie może być po prostu epidemią, a według najbardziej prawdopodobnej hipotezy został wygenerowany przez środki polityczne i medyczne zastosowane po ogłoszeniu pandemii przez WHO 11 marca 2020 roku.
  • Środki polityczne wprowadzone w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2, wirusa, jak się sądzi, powodującego COVID-19, były odpowiedzialne, zgodnie z badaniem, za przyspieszenie umieralności wśród osób powyżej 85 roku życia od marca do maja 2020 r., oraz bezprecedensową śmiertelność (około 2000 zgonów) młodych kanadyjskich mężczyzn (poniżej 45 roku życia) latem 2020 r.

Przekaz medialny na temat COVID-19 przez prawie półtora roku zupełnie nie przystaje do obserwowanej rzeczywistości epidemiologicznej. Znaczenie tej choroby dla śmiertelności Kanadyjczyków jest wyolbrzymiane, podczas gdy wpływ na śmiertelność środków politycznych wprowadzonych w celu przeciwdziałania tej chorobie jest katastrofalny (około 12 000 zgonów przyspieszonej śmiertelności, głównie osób w wieku 85+, od marca do maja 2020 r; i bezprecedensową śmiertelność około 2000 młodych mężczyzn w lecie 2020 roku). W świetle wyników badania autorzy wzywają do rewizji nowych strategii „zdrowotnych” oraz przejrzystości i odpowiedzialności w ocenie konsekwencji.

Kontakt: Denis Rancourt: denis.rancourt@gmail.com ; Marine Baudin: marine@jeremiemercier.com ; Jérémie Mercier: bonjour@jeremie-mercier.co

tłum. Ewa Grolik